Pomáhame

investorom nájsť dodávateľov

dodávateľom nájsť zákazníkov

obciam a mestám znížiť náklady

zadávateľom informovať o projektoch

subdodávateľom osloviť odberateľov

projektantom a architektom prezentovať

Celkový počet projektov 184933
Aktuálne v ČR 104560
Aktuálne v SR 80373
Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


www.nusch.sk

Kontaktné údaje

Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava - Nové Mesto (Bratislava III)
Telefón: 02 59320111
Fax: 02 54788736
E-mail: obstaravanie@nusch.sk

Fakturačné údaje

IČO: 35971126

Kontaktné osoby

Mária Ďuricová, Oddelenie pre verejné obstarávanie, prízemie, čísl
Telefón: 02 32321629
E-mail: maria.duricova@nusch.sk
Elena Lukáčová, Oddelenie pre verejné obstarávanie
Telefón: 02 32321629
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Ing. Ernest Horniak
Telefón: 02/59320226
E-mail: ernesthorniak@nusch.sk
Ing. Mongi Msolly, Predseda predstavenstva
Telefón: 02 59320111
E-mail: obstaravanie@nusch.sk

Projekty

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Pridané
Obnova fasády časti bloku A,B budovy - I. etapa 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 08.02.2015 16:22
Klimatizačné zariadenie 20-100 tisic Rekonštrukcia Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 09.02.2014 17:46
Rekonštrukcia oddelenia intenzívnej angiológie 20-100 tisic Rekonštrukcia Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 03.06.2012 21:16
Nemocnica 100 tis - 500 tis Dostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2011 00:00
Nemocnica 100 tis - 500 tis Dostavba Miestne komunikácie Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2011 00:00
Nemocnica 100 tis - 500 tis Dostavba Miestne potrubné rozvody vody Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2011 00:00
Nemocnica 15 mil - 50 mil Novostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2011 00:00
Nemocnica 5 mil - 15 mil Dostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 08.07.2011 00:00
Prístavba diagnostického centra - Technický dozor a inžinierska činnosť 100 tis - 500 tis Dostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 01.07.2011 00:00
VYMAZAŤ 0-20 tis Dostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 25.03.2011 00:00
Prístavba diagnostického centra v areáli NÚSCCH a.s., Bratislava 5 mil - 15 mil Dostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 15.10.2010 00:00
Prístavba diagnostického centra v areáli NÚSCCH a.s., Bratislava - IS 0-20 tis Dostavba Miestne kanalizácie Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 15.10.2010 00:00
Prístavba diagnostického centra v areáli NÚSCCH a.s., Bratislava - komunikácie 0-20 tis Dostavba Miestne komunikácie Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 15.10.2010 00:00
Výstavba nového objektu detského kardiocentra v areáli NÚSCCH a.s., Bratislava - komunikácie 0-20 tis Dostavba Miestne komunikácie Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 15.10.2010 00:00
Výstavba nového objektu detského kardiocentra v areáli NÚSCCH a.s., Bratislava - IS 0-20 tis Dostavba Miestne potrubné rozvody vody Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 15.10.2010 00:00
Výstavba nového objektu detského kardiocentra v areáli NÚSCCH a.s., Bratislava - garáž 0-20 tis Dostavba Garážové budovy Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 15.10.2010 00:00
Komplexný súbor zdravotníckej a zobrazovacej techniky, Bratislava 0-20 tis Rekonštrukcia Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 16.04.2010 00:00
Komplexný súbor zdravotníckej a zobrazovacej techniky, Bratislava 0-20 tis Rekonštrukcia Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 08.01.2010 00:00
Rekonštrukcia ubytovne NÚSCH, a. s., Bratislava 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Ostatné budovy na bývanie Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 02.10.2009 00:00
Vyhotovenie návrhu Výstavba pavilónu detského kardiocentra v areáli NÚSCH a.s., Bratislava 5 mil - 15 mil Novostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 18.09.2009 00:00
Vyhotovenie návrhu Výstavba pavilónu detského kardiocentra v areáli NÚSCH a.s., Bratislava 5 mil - 15 mil Novostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 12.06.2009 00:00
Výstavba pavilónu detského kardiocentra v areáli NÚSCH, a. s., Bratislava 5 mil - 15 mil Novostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 12.06.2009 00:00
Výstavba pavilónu detského kardiocentra v areáli NÚSCH, a. s., Bratislava 5 mil - 15 mil Novostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 05.06.2009 00:00
Vyhotovenie návrhu Výstavba pavilónu detského kardiocentra v areáli NÚSCH a.s., Bratislava 5 mil - 15 mil Novostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 05.06.2009 00:00
Rekonštrukcia ubytovne NÚSCH, a. s., Bratislava 0-20 tis Rekonštrukcia Ostatné budovy na bývanie Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 22.05.2009 00:00
Prístavba diagnostického centra v areáli NÚSCH, a. s., Bratislava 5 mil - 15 mil Dostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 27.03.2009 00:00
1
Je to vaša firma?