Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Bytové domy 1,5 mil - 5 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 19.01.2018 16:19
Optická sieť 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 19.01.2018 16:19
Úprava TS, NN rozvody 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 19.01.2018 16:18
Elektrifikácia 100 tis - 500 tis Dostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 19.01.2018 16:18
Rodinný dom a garáž 20-100 tisic Novostavba Jednobytové budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 19.01.2018 16:17
Bytové domy - miestna komunikácia 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.01.2018 16:17
Miestna komunikácia 20-100 tisic Novostavba Miestne komunikácie Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 19.01.2018 16:17
Chodník 0-20 tis Novostavba Miestne komunikácie Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 19.01.2018 11:11
Detské ihriská 0-20 tis Rekonštrukcia Športové ihriská Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 19.01.2018 10:37
Bytový dom 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 19.01.2018 10:37
Rekreačný zrubový dom 100 tis - 500 tis Novostavba Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 19.01.2018 10:37
Bytový dom 5 mil - 15 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.01.2018 09:46
Rekonštrukcia objektu MŠ - časť kuchyňa 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 19.01.2018 09:46
Zrubová rekreačná chata 100 tis - 500 tis Novostavba Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 19.01.2018 09:46
Rekreačný zrubový dom 100 tis - 500 tis Novostavba Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 19.01.2018 09:46
Rekonštrukcia spojovacej chodby pavilónov 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 19.01.2018 09:45
Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 19.01.2018 09:45
Komunikácie 0-20 tis Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 19.01.2018 09:45
Haly a vrátnica 5 mil - 15 mil Novostavba Priemyselné budovy Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.01.2018 09:45
Obnova Odborného učilišťa internátneho 1,5 mil - 5 mil Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 19.01.2018 09:32
Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií 2017 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Miestne komunikácie Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 19.01.2018 09:32
Telekomunikačná sieť 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 19.01.2018 09:32
IBV - rodinné domy 1,5 mil - 5 mil Novostavba Jednobytové budovy Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.01.2018 09:32
Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky auly 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 19.01.2018 09:32
Modernizácia domu smútku 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 19.01.2018 09:32
1