Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Materská škola 100 tis - 500 tis Dostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Zámer Nitriansky kraj (VÚC) 16.11.2017 10:11
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu 20-100 tisic Rekonštrukcia Budovy pre kultúru a verejnú zábavu Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 16.11.2017 09:53
Detské ihrisko a viacúčelové športové ihrisko 100 tis - 500 tis Novostavba Športové ihriská Zrušené Prešovský kraj (VÚC) 16.11.2017 09:52
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu 20-100 tisic Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 16.11.2017 09:52
Budova Obecného úradu 0-20 tis Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Výstavba Nitriansky kraj (VÚC) 16.11.2017 09:52
Prístavba kultúrneho domu 20-100 tisic Dostavba Budovy pre kultúru a verejnú zábavu Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 16.11.2017 09:52
Bytový dom 8 b.j. 500 tis - 1,5 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 16.11.2017 09:52
Materská škola 500 tis - 1,5 mil Dostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 16.11.2017 09:52
Obecné nájomné byty v rozsahu 6 B. J. 100 tis - 500 tis Novostavba Troj a viacbytové budovy Pozastavené Banskobystrický kraj (VÚC) 16.11.2017 09:51
Miestna komunikácia 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne komunikácie Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 16.11.2017 09:51
SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) - Teplička 100 tis - 500 tis Novostavba Nádrže, silá a sklady Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 16.11.2017 09:51
Komunikácie, spevnené plochy 500 tis - 1,5 mil Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 16.11.2017 09:50
Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času - SO09, SO10 20-100 tisic Novostavba Ostatné športové a rekreačné stavby Zrušené Banskobystrický kraj (VÚC) 16.11.2017 09:50
Materská škola 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Zrušené Košický kraj (VÚC) 16.11.2017 09:50
Výstavba podzemných dvojpodlažných garáží 500 tis - 1,5 mil Novostavba Garážové budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 16.11.2017 09:49
D1 - západ, dobudovanie križovatky 1,5 mil - 5 mil Novostavba Cestné komunikácie Dokončené Prešovský kraj (VÚC) 15.11.2017 11:45
Cyklotrasa 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 15.11.2017 11:45
Budova športových kabín 20-100 tisic Dostavba Budovy na šport Výstavba Nitriansky kraj (VÚC) 15.11.2017 11:45
Stredisko služobnej kynológie 500 tis - 1,5 mil Novostavba Ostatné budovy, i. n Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 15.11.2017 11:44
Materská škola 100 tis - 500 tis Dostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 15.11.2017 10:31
Materská škola - Zvyšovanie energetickej účinnosti 500 tis - 1,5 mil Novostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Zrušené Nitriansky kraj (VÚC) 15.11.2017 10:31
Výmena vonkajších výplní otvorov 20-100 tisic Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Dokončené Banskobystrický kraj (VÚC) 15.11.2017 10:31
Inžinierske siete 500 tis - 1,5 mil Novostavba Miestne potrubné rozvody vody Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 15.11.2017 10:31
Elektrina 500 tis - 1,5 mil Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 15.11.2017 10:31
Nadstavba rodinného domu 100 tis - 500 tis Dostavba Jednobytové budovy Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 15.11.2017 10:30
1