Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Nadchod 20-100 tisic Rekonštrukcia Mosty a nadjazdy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 13:32
Komunikácia 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne komunikácie Výstavba Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 13:32
Oprava strechy 0-20 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 22.09.2017 13:32
Výrobný závod nad 50 mil Novostavba Priemyselné budovy Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 22.09.2017 13:32
Rekonštrukcia interiéru MŠ - rekonštrukcia sociálnych zariadení a vnútorných rozvodov 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Výstavba Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 13:31
Sklad odliatkov 500 tis - 1,5 mil Novostavba Priemyselné budovy Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 22.09.2017 13:31
Cesta I/76 1,5 mil - 5 mil Dostavba Cestné komunikácie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 22.09.2017 13:30
Oprava schodiska 0-20 tis Rekonštrukcia Miestne komunikácie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 22.09.2017 13:30
Parkoviská 20-100 tisic Dostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 13:29
Komunikácia 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne komunikácie Výstavba Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 13:29
Základná škola - rekonštrukcia 0-20 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 13:28
Opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Miestne komunikácie Výstavba Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 13:28
Komunikácie 0-20 tis Rekonštrukcia Miestne komunikácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 13:27
Obchodné centrum 1,5 mil - 5 mil Novostavba Budovy pre obchod a služby Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 22.09.2017 11:20
Oprava drevenej konštrukcie 20-100 tisic Rekonštrukcia Mosty a nadjazdy Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 22.09.2017 11:20
Budova MsÚ 0-20 tis Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Výstavba Trnavský kraj (VÚC) 22.09.2017 11:19
Komunikácie 0-20 tis Rekonštrukcia Miestne komunikácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 11:19
Školiace stredisko 500 tis - 1,5 mil Novostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 22.09.2017 11:11
Komunikácie 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 11:10
Elektrina 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 11:10
Optická prípojka 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 11:10
Obnova bytového domu 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 22.09.2017 11:09
Multifunkčné ihrisko 20-100 tisic Rekonštrukcia Športové ihriská Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 11:09
Revitalizácia areálu 100 tis - 500 tis Dostavba Ostatné športové a rekreačné stavby Výstavba Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 11:08
Bytový dom 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 22.09.2017 10:46
1