Z A K Á Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T I C E// aktuální ONLINE databáze soukromých a veřejných zakázek a projektů

Radnice krotí plány na výstavbu bytů na brněnském Kamenném vrchu

18.08.2022  |  13:56

Družstevní byty na Kamenném vrchu v Brně měly už letos vítat své obyvatele, nakonec se snad začnou stavět příští rok. Následovat má druhá etapa výstavby, proti ní však vystupuje zdejší radnice, která se bojí zahlcení lokality novými domy.

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu.

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu. 

Na dohled od vzácných konikleců, které vytváří jednu z největších populací na světě, vznikne na brněnském sídlišti Kamenný vrch 353 bytů. Dlouho slibované družstevní bydlení je určené pro mladé rodiny s dětmi i bez nich. Ty si za současné situace koupi vlastní nemovitosti mohou dovolit jen velmi obtížně.

Do budoucna se v oblasti počítá i s další zástavbou více na západ. Kvůli ní jsou teď v pozoru radnice i někteří obyvatelé Nového Lískovce, třebaže její začátek je zatím v nedohlednu.

Záměr Bytová výstavba Kamenný vrch II momentálně úředníci posuzují v procesu EIA, kdy vyhodnocují jeho vliv na životní prostředí. Zahrnuje první etapu s družstevním bydlením i budoucí další část v kopci nad ulicí Petra Křivky. Potřebná dokumentace je hotová teprve pár týdnů. Její součástí jsou třeba i hluková studie, hydrogeologický průzkum a stabilní posouzení kvůli umístění ve svahu.

Pečlivě papíry studují na místní radnici a jejím zástupcům se na současné podobě záměru některé záležitosti už dopředu nelíbí. „Máme zásadní výhrady týkající se intenzity výstavby v západní části lokality. Plánovaných domů je tam moc,“ zmiňuje hlavní připomínku starostka Nového Lískovce Jana Drápalová (Zelení).

Místo dalších domů preferují park

Pro druhou etapu výstavby na Kameňáku je v současnosti zpracovaná objemová studie. „V ní se počítá se 14 bytovými a 24 rodinnými domy,“ upřesňuje Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu.

Družstevní bydlení v BrněMomentálně Brno připravuje pět lokalit pro družstevní bydlení. Jde o Kamenný vrch, Francouzskou ulici, bývalý Dřevopodnik v ulici Rumiště, Holásky a Přízřenice. Počítá se také s černovickou oblastí na Kaménkách, na ní se ale nyní nepracuje.Pět lokalit nabídne dohromady přes tisícovku bytů, černovická dalších 600 jednotek.Nejdál je projekt ve Francouzské, žádost posuzuje stavební úřad. Nedávné neschválení nového územního plánu zasáhlo záměr v někdejším Dřevopodniku a znamená potíž i pro černovickou lokalitu.Předběžné odhady nákladů na pět lokalit bez černovické počítají s pěti miliardami korun.Přihlášku na družstevní byt zatím podalo 617 zájemců.

Protože bytové domy pro družstevní bydlení vzniknou už při první etapě, Novolískovečtí požadují ve druhé fázi vybudování pouze rodinných staveb.

„Z našeho pohledu by bylo ideální využít lokalitu tak, aby v jedné části vyrostly rodinné domy a v další byl park se zelení a pobytovými plochami. Pokud by tam měly vzniknout další bytové domy, rozhodně by se nám to nelíbilo,“ hlásí Drápalová.

Podle náměstka brněnské primátorky pro bydlení Jiřího Olivy (ČSSD) se hlavní požadavek radnice jeví jako rozumný. Zároveň však říká, že se přesnější podoba proměny západní části území bude řešit nejdřív až v novém období po podzimních volbách. „Samotná výstavba je v tuto chvíli hudbou daleké budoucnosti. Nezačne dřív než za deset let. Majetkově není lokalita zatím scelená, ještě na ní bude hodně práce,“ dodává Oliva.

Oproti druhé etapě je už téměř za rohem výstavba první s družstevními byty za asi 1,75 miliardy korun. Na podzim poputuje na stavební úřad žádost o povolení, a pokud nenastanou žádné komplikace, má se začít stavět na konci příštího roku. Dokončení je nyní v plánu na rok 2025.

Před čtyřmi lety přitom politici lidem slibovali, že do prvních bytů se díky družstvům nastěhují už letos. Tento rok se ovšem v žádné z pěti vybraných lokalit v Brně ještě ani nekopne do země.

Velký odpor i s peticí

Proti prvotnímu návrhu mohutné výstavby na Kamenném vrchu se v roce 2018 zvedl velký odpor rezidentů. Petici proti ní tehdy podepsalo 1 700 lidí.

A se zásadními výhradami nezůstala pozadu ani radnice, která odmítala využití bytů jako startovacích. Nájemníci je totiž běžně musí po několika letech opustit, nemohou v nich zůstat natrvalo. Taková situace obyvatele podle starostky Drápalové nijak nemotivuje k tomu, aby si k místu našli vztah a žili tam i řadu následujících let.ADVERTISING

Město proto hlavně na základě místních výhrad plán upravilo a bydlení přeměnilo na družstevní. Původně uvažované rodinné domy nahradily bytovky, což umožnilo navýšit množství bytů na 353. Do drtivé většiny z nich se nastěhují mladé rodiny, devatenáct jednotek poslouží jako bydlení pro penzisty. Vzniknou v bytovém domě, jenž dostane do správy městská část a v přízemí nabídne ordinace i jiné služby.

Dlouhodobě pod drobnohledem je plán na bytový komplex na Kamenném vrchu i kvůli koniklecům rostoucím v nedaleké stejnojmenné přírodní rezervaci. Každoročně na jaře se chodí na desítky tisíc fialových květů dívat davy lidí. Podle odborníků z ekologického sdružení Rezekvítek, kteří se o rezervaci dlouhodobě starají, jsou rostliny v ohrožení, protože neukáznění zvědavci po nich šlapou.

Připravovanou výstavbu ale za hrozbu pro koniklece nepovažují. I kvůli tomu, že je od rezervace oddělují zahrádky. „Od bytových domů ke koniklecům nepovede přímá cesta. Nové sídliště podle našich předpokladů návštěvnost rezervace zásadně nezvýší natolik, aby docházelo k vyššímu narušování,“ podotýká Vilém Jurek z Rezekvítku.

zdroj:idnes.cz 18.8.2022 

Zpět na Stavebnictví aktuálně