Z A K Á Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T I C E// aktuální ONLINE databáze soukromých a veřejných zakázek a projektů

Soutěž o podobu Florence má tři finální návrhy, lidé je mohou komentovat

22.11.2021  |  15:37

Raději více budov a hodně uliček, nebo velké monobloky? Kolik bude zeleně a co si počít se Severojižní magistrálou? Urbanistická soutěž na novou podobu Florence má už tři finalisty. Veřejnost má možnost komentovat tři návrhy na změnu podoby pomezí Prahy 1 a 8.

České řešení

České řešení | foto: Institut plánování a rozvoje Prahy

Soutěž pořádá městská organizace Institut plánování a rozvoje (IPR) společně se s investory ČSAD holding a Masaryk Station Development (developerská společnost, jejímž většinovým akcionářem je Penta Investments, staví u Masarykova nádraží – pozn. red.), kterým patří významná část řešeného území. Město se ale nevzdalo možnosti mluvit do toho, co s největší volnou plochou v blízkosti pražského centra bude.

Urbanisté hledali řešení, jak naložit s poměrně velkým územím, které zahrnuje autobusové nádraží i s navazujícím prostranstvím směřujícím k Masarykovu nádraží, a zamýšleli se i nad osudem Těšnova. 

„Lokalita Florence je pro město klíčová - jedná se o významný dopravní uzel a prostor v blízkosti historického centra,“ říká 1. náměstek primátora zodpovědný za územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu / TOP 09). „Jedná se o brownfield, území je nevyužité a zanedbané,“ doplňuje ředitel IPR Ondřej Boháč.

Řešené území má hned několik problematických míst. Především jsou to koleje a tři nádraží: dvě vlaková - hlavní a Masarykovo - a jedno autobusové - Florenc. Dalším úskalím je Severojižní magistrála. S ní si architekti poradili - v některých návrzích je z ní v oblasti Těšnova klasický městský bulvár v úrovni okolního terénu. 

Jedna varianta počítá s tím, že by se z poloviny dálničního mostu pro magistrálu stal zelený koridor s parkovou úpravou. Tato verze by předpokládala velký útlum automobilové dopravy v pražském centru.

Velké zelené plochy jsou ale společné pro všechny soutěžní návrhy. Autobusové nádraží Florenc se schová pravděpodobně do přízemí objektů, které na jeho ploše vzniknou.

Tři finální projekty jsou k vidění do 25. listopadu v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) a prezentace je dostupná i online na webových stránkách florenc21.eu, přes ně je možné jednotlivé návrhy komentovat.

Cílem urbanistické soutěže je najít komplexní řešení pro dané území. I když soutěžní týmy představily také vizualizace, na kterých je vidět nové objekty, jejich podoba neodpovídá tomu, co na místě vznikne.

Urbanisté se spíše zajímají o způsob rozvržení celého území, které má v případě Florence navíc dlouhou historii. Podobnost jména s italskou Florencií není náhodná. Když v 15. století Karel IV. založil Nové Město, umožnil stavitelům z italské Florencie osídlit právě území dnešní Florence. V minulosti byly na Florenci také městské hradby, které vymezovaly území Nového Města.

zdroj:Idnes.cz 22.11.2021

Zpět na Stavebnictví aktuálně