Z A K Á Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T I C E// aktuální ONLINE databáze soukromých a veřejných zakázek a projektů

Ve Varech roste nový most přes Ohři, lidé na stavbu mohou dohlížet z lávky

11.05.2021  |  19:30

 Až do osmnáctimetrové hloubky musejí vrtat specialisté společnosti Eurovia při zakládání pilířů nového mostu přes Ohři v karlovarské části Dvory. Aktuálně dokončují druhý z nich.

Termín dokončení celého díla, tedy prosinec letošního roku, podle něj ohrožený není. Stavební ruch přitom z lávky pro pěší bedlivě monitoruje veřejnost.

Původní konstrukce mostu je už úplně pryč. „Při demolici jsme termínově měli zhruba desetidenní náskok. Teď jedeme podle harmonogramu,“ konstatoval náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík. Žádné závažnější komplikace, které by neodpovídaly projektu, podle něj nenastaly.

Projekt například počítal i s tím, že by se při výkopových pracích na opěrných zdech na březích řeky mohly objevit i dřevěné základy prapůvodní konstrukce.

„Projektant s podobnou alternativou musel počítat, aby pak firma nebyla překvapená,“ vysvětil Jiří Štěrba, který pro město dělá geotechnický dozor stavby. 

Z jeho pohledu nepřinesla doposud stavba nic překvapivého. „Složení podloží dostatečně zdokumentoval geologický průzkum, který samotné stavbě předcházel,“ vysvětlil.

Na co je ale podle něj třeba dát velký pozor, je zakládání opěrných zdí na březích řeky. „Jsou zde velmi jemné naplaveniny, takže je třeba brát zřetel na možné sedání podloží,“ doplnil expert.

Vedle dopravních komplikací, kdy se kvůli zavřenému mostu na levém břehu Ohře ve Dvorech tvoří v Chebské ulici dlouhé kolony aut, se práce dotknou i neřidičů.

Chodci mají možnost využít provizorní lávku v těsném sousedství stavby, která se pro mnohé Karlovaráky stala vyhlídkou, z níž mohou sledovat pokrok prací. Lávku mohou využívat i cyklisté.

Dvorský most v Karlových Varech.

Pro vodáky ovšem znamená stavba omezení. Řeka je totiž z větší části zatarasena násypem, který umožňuje těžké technice pracovat přímo v jejím korytě. Vodáci by měli správně toto místo přenášet. I když se to ještě nestalo, předpokládá Jiří Štěrba, že se najdou takoví, kteří staveništěm proplují.

„Díky zúžení je tady voda dost rychlá. Po tom ‚oleji‘, který staveništi předchází, je to změna,“ dodal s pochopením pro případné hříšníky Štěrba.

Konstrukce nového mostu ve Dvorech bude stejná jako u sousedního Doubského mostu. „Jen nebude kvůli širší řece dvoupolový, jako v Doubí, ale třípolový,“ řekl o největším rozdílu obou staveb stavbyvedoucí Martin Zábojník.

Původní konstrukce ve Dvorech je podle Encyklopedie mostů z roku 1880. V roce 1970 byl most podle téhož zdroje přestavěný a v roce 1987 zrekonstruovaný. Do historie Karlových Varů se nesmazatelně zapsal v roce 1968, kdy se zřítil pod tíhou sovětských tanků.

zdroj:Idnes.cz 11.5.2021 

Zpět na Stavebnictví aktuálně