Z A K Á Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T I C E// aktuální ONLINE databáze soukromých a veřejných zakázek a projektů

Obchodní podmínky Registrace

1.       Potvrzujeme, že registrace do katalogu firem pro stavebnictví Investor – Dodavatel je BEZPLATNÁ a BEZ ZÁVAZKŮ

2.       Na základě této registrace může získat zájemce o registraci Bonus – Zdarma jednorázový přístup do všech databází s plánovanými investicemi, připravovanými, nebo probíhajícími stavbami, v počtu 10 staveb na období 7 dnů

3.       Všechny údaje jsou zpracovány a chráněny ve smyslu zákona a ochraně osobních údajů

4.       Registrací do katalogu zájemce o registraci bere na vědomí, že veškeré údaje mohou být zveřejněny v katalogu firem na všech portálech provozovatele, např.: ZiSK, ABCidea a iBuild

5.       Zájemce o registraci potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé

6.       Zájemce o registraci dává tímto souhlas se zpracováním a uveřejněním poskytnutých údajů při registraci a s doplněním firemního profilu kontaktními údaji a referencemi na stavby

7.       Zájemce o registraci dává tímto souhlas na využití údajů pro účely marketingu, k zaslání informačních e-mailů výhradně naší společností a k telefonickému kontaktování

8. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely ve smyslu nařízení Evropského parlamentu, Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Zákon České republiky č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů