Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Obchodné podmienky Registrácie

1.       Potvrdzujeme, že registrácia do katalógu firiem pre stavebníctvo Investor – Dodávateľ je BEZPLATNÁ a BEZ ZÁVÄZKOV

2.       Na základe tejto registráce môže získať zájuemca o registráciu Bonus – Zdarma jednorázový prístup do všetkých databáz s plánovanými investíciami, pripravovanými, alebo prebiehajúcimi stavbami, v počte 10 stavieb na obdobie 7 dní

3.       Všetky údaje sú spracované a chránené v zmysle zákona a ochrane osobných údajov

4.      Registráciou do katalógu záujemca o registráciu berie na vedomie, že všetky údaje môžu byť zverejnené v katalógu firiem na všetkých portáloch prevádzkovateľa, napr.: ZiSK, ABCidea, ProIDEA a iBuild

5.       Záujemca o registráciu potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé

6.       Záujemca o registráciu dáva týmto súhlas so spracovaním a uverejnením poskytnutých údajov pri registrácii a s doplnením firemného profilu kontaktnými údajmi a referenciami na stavby

7.       Záujemca o registráciu dáva týmto súhlas na využitie údajov pre účely marketingu, k zasielaniu informačných e-mailov výhradne našou spoločnosťou a k telefonickému kontaktovaniu

8. Záujemca súhlasí so spracovaním a využívaním osobných údajov pre účely marketingu v zmysle GDPR – nariadenia Európskeho parlamentu, Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a Zákona 18/2018 Z.z. Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov