Z A K Á Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T I C E// aktuální ONLINE databáze soukromých a veřejných zakázek a projektů

K + K program

V naší společnosti dbáme důsledně na sledování dvou kritérií, jejichž dodržení nám zaručuje další setrvání v segmentu stavebnictví, práci s projekt informacemi a udržení si pozice lídra na trhu. Jsou to:

  • Kvalita
  • Kvantita

Pod kvalitou rozumíme zveřejňování obsahově pravdivých informací o stavbách a investicích, s uvedením aktuálních kontaktů na zveřejněné subjekty (investor, dodavatelé, projektant).

Při kvantitě sledujeme množství týdně uveřejňovaných informací o stavbách z různých profesních skupin v rovnoměrném členění tak, aby si každý klient věděl vybrat dostatek použitelných zdrojů.

Jako jediná společnost na trhu přinášíme našim klientům týdně garantovaný minimální počet aktuálních informací (350 informací / týden), přičemž již dnes přinášíme minimálně dvojnásobek počtu informací oproti konkurenci. Našim zájmem do budoucna je tento počet kontinuálně zvyšovat.

K + K program spolu se službou GARANT, kterou poskytujeme jako jediná společnost, přináší našim klientům významnou konkurenční výhodu.

Jsme si vědomi našeho závazku vůči našim klientům, a proto jsme pro ně vyčlenili samostatné oddělení, pod jehož kompetenci bude spadat kompletní správa K + K programu.