Z A K Á Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T I C E// aktuální ONLINE databáze soukromých a veřejných zakázek a projektů

Sedm kroků ke klientovi

Jsme rychlejší

Jako první dodáváme nejaktuálnější informace. Zkracujeme čas mezi zjištěním a dodáním informací klientovi, tedy čas, který klient potřebuje na získání zakázky.

Zlepšujeme kvalitu 

Kvalita, přesnost a aktuálnost informací je pro nás prvořadá. Zajímáme se o to, co klient opravdu požaduje a přinášíme produkt ZiSK v nejvyšší kvalitě. Z hlediska počtu a kvality přinášených informací o stavbách jsme lídrem na trhu.

Prodáváme za méně

Promyšlenými kroky a vytvořením struktury podproduktů jsme dokázali zlevnit naše služby, čímž jsme je přiblížili většímu počtu klientů.

Usnadňujeme používání

Prostřednictvím naší WEB aplikace umožňujeme neomezený on-line přístup ke strategickým informacím, aktualitám, možnostem kooperace i k aktuálním souborům stáhnutelným zdarma. Umožňujeme on-line registraci do adresáře firem a stálý přístup ke všem informacím.

Zlepšujeme služby

Přechodem na WEB aplikaci zlepšujeme služby a rozšiřujeme nabídku našich služeb podle potřeb klientů. Vytváříme klientům prostor na podporu kooperací i na cílené zviditelnění se.

Hledáme možnosti

Hledáme možnosti, jak usnadnit a zefektivnit práci našim klientům. Uživatelské výhody neustále zlepšujeme modernizací a upgradem systému. Zároveň hledáme možnosti jak klientovi ušetřit finanční prostředky a nabídnout mu více benefitů.

Přemýšlíme za klienta

Sledujeme měnící se potřeby klientů, změny podnikatelského prostředí a trendy. Analyzujeme vlivy na možné chování a změněné potřeby klientů. Uspokojujeme tyto potřeby v předstihu aktivní změnou nabídky a služeb.

Zvyšujeme konkurenceschopnost na úrovni firem, služeb a produktů, dle zadání klienta a jejich implementaci ve firmách.