Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Sedem krokov ku klientovi

Sme rýchlejší

Ako prví dodávame najaktuálnejšie informácie. Skracujeme čas medzi zistením a dodaním informácií klientovi, teda čas, ktorý klient potrebuje na získanie zákazky.

Zlepšujeme kvalitu

Kvalita, presnosť a aktuálnosť informácií je pre nás prvoradá. Zaujímame sa o to, čo klient naozaj požaduje a prinášame produkt ZiSK v najvyššej kvalite. Z hľadiska počtu a kvality prinášaných informácií o stavbách sme lídrom na trhu.

Predávame za menej

Premyslenými krokmi a vytvorením štruktúry podproduktov sme dokázali zlacniť naše služby, čím sme ich priblížili väčšiemu počtu klientov.

Uľahčujeme používanie

Prostredníctvom našej WEB aplikácie umožňujeme neobmedzený on-line prístup k strategickým informáciám, aktualitám, možnostiam kooperácie i k aktuálnym súborom stiahnuteľným zadarmo. Umožňujeme on-line registráciu do adresára firiem a stály prístup ku všetkým informáciám.

Zlepšujeme služby

Prechodom na WEB aplikáciu zlepšujeme služby a rozširujeme ponuku našich služieb podľa potrieb klientov. Vytvárame klientom priestor na podporenie kooperácií ako aj na cielené zviditeľnenie sa.

Hľadáme možnosti

Hľadáme možnosti, ako uľahčiť a zefektívniť prácu našim klientom. Užívateľské výhody neustále zlepšujeme modernizáciou a upgradom systému. Zároveň hľadáme možnosti ako klientovi ušetriť finančné prostriedky a ponúknuť mu viac benefitov.

Premýšľame za klienta

Sledujeme meniace sa potreby klientov, zmeny podnikateľského prostredia a trendy. Analyzujeme vplyvy na možné správanie a zmenené potreby klientov. Uspokojujeme tieto potreby v predstihu aktívnou zmenou ponuky a služieb.

Zvyšujeme konkurencieschopnosť na úrovni firiem, služieb a produktov, podľa zadaní klienta a ich implementáciu vo firmách.