Z A K Á Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T I C E// aktuální ONLINE databáze soukromých a veřejných zakázek a projektů

Garance

GARANCE POČTU INFORMACÍ

Garantujeme Vám průměrně 1000, minimálně 900 informací o stavbách měsíčně. Průměr za poslední roky je přes 1000 informací o stavbách měsíčně.

GARANCE PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ

Garantujeme Vám pravdivost a aktuálnost informací o stavbách. Za každých 5% nepravdivých informácí o stavbách v měsíci, Vám vrátime 10% měsíčního poplatku.

GARANCE CENY

Garantujeme Vám, že základní (ne akciová) cena za produkt ZiSK, kterou platíte, se Vám nezvýší následující 3 roky. Naším společným zájmem a zároveň naším závazkem vůči Vám je, aby kvantita informací šla ruka v ruce s kvalitou.

Proto, jako jediná společnost, nabízíme možnost spolupodílet sa na neustálém zlepšování a hlavně využívat naši bezplatnou službu GARANT, kterou garantujeme Vaši spokojenost se systémem ZiSK a našimi službami.

Jako první přinášíme aktuální informace a budujeme denně aktualizovanou databázi informací o investicích a stavbách.

Pokud máte pocit, že některé údaje, telefonní čísla, nebo jména z kontaktů na investora, projektanta či vyššího dodavatele nejsou správné, sdělte nám prosím ID - kód investice, pod kterým byla zveřejněna i s předmětným údajem na email: praha@commercium.eu

Garantujeme Vám, že za Vás okamžitě danou investici prozkoumáme a poskytneme Vám upřesňující údaje.

Proč to vše pro Vás děláme a to bezplatně?

Záleží nám na spokojenosti našich klientů...

Proto naše společnost neustále přináší pro Vás inovativní řešení, nové služby a produkty.

Staráme se o Váš úspěch...