Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Služba GARANT

GARANCIA POČTU INFORMÁCIÍ
Garantujeme Vám priemerne 1000, minimálne 900 informácií o stavbách mesačne. Priemer za posledné roky je cez 1000 informácií o stavbách mesačne.

GARANCIA SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
Garantujeme Vám pravdivosť a aktuálnosť informácií o stavbách. Za každých 5% nepravdivých informácií o stavbách v mesiaci, Vám vrátime 10% mesačného poplatku.

GARANCIA CENY
Garantujeme Vám, že základná (nie akciová) cena za produkt ZiSK, ktorú platíte, sa Vám nezvýši najbližšie 3 roky. Našim spoločným záujmom a zároveň naším záväzkom voči Vám je, aby kvantita informácií išla ruka v ruke s kvalitou.

Preto, ako jediná spoločnosť, ponúkame možnosť spolupodieľať sa na neustálom zlepšovaní a hlavne využívať našu bezplatnú službu GARANT, ktorou garantujeme Vašu spokojnosť so systémom ZiSK a našimi službami.

Ako prví prinášame aktuálne informácie a budujeme denne aktualizovanú databázu informácií o investíciách a stavbách.

Ak máte pocit, že niektoré údaje, telefónne čísla, alebo mená z kontaktov na investora, projektanta či vyššieho dodávateľa nie sú správne, oznámte nám prosím ID - kód investície, pod ktorým bola uverejnená aj s predmetným údajom na email: marketing@zisk.eu .

Garantujeme Vám, že za Vás okamžite danú investíciu preskúmame a poskytneme Vám spresňujúce údaje.

Prečo to všetko pre Vás robíme a to bezplatne?
Záleží nám na spokojnosti našich klientov...
Preto naša spoločnosť neustále prináša pre Vás inovatívne riešenia, nové služby a produkty.

Staráme sa o Váš úspech...