Z A K Á Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T I C E// aktuální ONLINE databáze soukromých a veřejných zakázek a projektů

Připravované stavby a investice

image01V této části naleznete více jak 101.000 informací o plánovaných investicích a připravovaných nebo probíhajících stavbách z celé České republiky, i s popisem a s kontakty na Investora – Projektanta – Dodavatele.


Název Objem investice Kategorie Třída Stav stavby Kraj Datum poslední změny
"MK ulice Revoluční, Na Kácku v Sázavě" 15 - 50 mil.czk Rekonstrukce Místní a účelové komunikace Projektová příprava Středočeský kraj 22.07.2019 08:24
Objekt šaten a zázemí SK FC Hlučín a TJ Hlučín 15 - 50 mil.czk Novostavba Budovy pro sport Výstavba Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:24
Splašková kanalizace a ČOV Těchlovice 15 - 50 mil.czk Novostavba Vedení kanalizace místní trubní Projektová příprava Královéhradecký kraj 22.07.2019 08:23
I/16 Mladá Boleslav - Řepov oprava povrchu a odvodnění komunikace 50 – 100 mil.czk Rekonstrukce Dálnice Projektová příprava Středočeský kraj 22.07.2019 08:23
Kulturní dům – výměna oken 2,5 – 7,5 mil. czk Rekonstrukce Budovy pro společenské a kulturní účely Zrušeno Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:22
Stavební úpravy objektu bývalé výměníkové stanice 500 – 2,5 mil. czk Rekonstrukce Garáže Dokončené Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:21
Oprava fasády a střechy III. etapa, přístavba šaten ZŠ Masarykovo náměstí 192, Vratimov 7,5 – 15 mil.czk Dostavba Školy, univerzity a budovy pro výzkum Výstavba Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:20
Oprava tří bytových jednotek 2,5 – 7,5 mil. czk Rekonstrukce Budovy tří a vícebytové Výstavba Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:19
Stavební úpravy v bytové jednotce 500 – 2,5 mil. czk Rekonstrukce Budovy tří a vícebytové Dokončené Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:18
Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová 100 – 500 mil.czk Rekonstrukce Dálnice Výstavba Pardubický kraj 22.07.2019 08:17
D35 Rekonstrukce CB vozovky km 292,8 - 289,1 vlevo 100 – 500 mil.czk Rekonstrukce Dálnice Projektová příprava Olomoucký kraj 22.07.2019 08:17
Oprava bytů 0 – 500 tis. czk Rekonstrukce Budovy tří a vícebytové Dokončené Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:17
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc Nad 500 mil.czk Novostavba Dráhy železniční dálkové Projektová příprava Olomoucký kraj 22.07.2019 08:16
MŠ - rekonstrukce elektroinstalace 2,5 – 7,5 mil. czk Rekonstrukce Školy, univerzity a budovy pro výzkum Výstavba Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:16
Oprava střechy 500 – 2,5 mil. czk Rekonstrukce Budovy tří a vícebytové Výstavba Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:15
Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní 50 – 100 mil.czk Rekonstrukce Mosty a visuté dálnice Výstavba Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:15
Zateplení, výměna výplní otvorů a nucené větrání učeben Základní školy Cihelní 6, Bruntál 15 - 50 mil.czk Rekonstrukce Školy, univerzity a budovy pro výzkum Dokončené Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:14
II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici 7,5 – 15 mil.czk Rekonstrukce Ostatní inženýrská díla j. n. Projektová příprava Středočeský kraj 22.07.2019 08:14
Most M-06 - oprava po přívalových deštích 2,5 – 7,5 mil. czk Rekonstrukce Mosty a visuté dálnice Dokončené Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:14
Oprava hasičské zbrojnice č. p. 39 500 – 2,5 mil. czk Rekonstrukce Budovy nebytové ostatní Dokončené Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:13
Přestupní terminál 7,5 – 15 mil.czk Novostavba Garáže Projektová příprava Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:12
Rekonstrukce hlavních ležatých rozvodů TUV, SV, Cirk ZŠ Okružní 500 – 2,5 mil. czk Rekonstrukce Školy, univerzity a budovy pro výzkum Zrušeno Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:12
Stoková síť a čerpací stanice 15 - 50 mil.czk Novostavba Vedení kanalizace místní trubní Projektová příprava Moravskoslezský kraj 22.07.2019 08:11
Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň 7,5 – 15 mil.czk Rekonstrukce Místní a účelové komunikace Zrušeno Jihočeský kraj 22.07.2019 08:11
Vodovod 15 - 50 mil.czk Novostavba Vedení vody místní trubní Projektová příprava Středočeský kraj 19.07.2019 11:02
1