Z A K Á Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T I C E// aktuální ONLINE databáze soukromých a veřejných zakázek a projektů

Připravované stavby a investice

image01V této části naleznete více jak 101.000 informací o plánovaných investicích a připravovaných nebo probíhajících stavbách z celé České republiky, i s popisem a s kontakty na Investora – Projektanta – Dodavatele.


Název Objem investice Kategorie Třída Stav stavby Kraj Datum poslední změny
MVN Tutleky, obnova vodního díla 7,5 – 15 mil.czk Rekonstrukce Vodní stupně Výstavba Královéhradecký kraj 25.04.2019 12:32
Revitalizace PR U Sedmi rybníků - realizace 15 - 50 mil.czk Rekonstrukce Vodní stupně Výstavba Karlovarský kraj 25.04.2019 12:25
Chodník podél PK III/2175 přes obec Podhradí – 1. etapa 7,5 – 15 mil.czk Novostavba Místní a účelové komunikace Výstavba Karlovarský kraj 25.04.2019 12:21
Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna 7,5 – 15 mil.czk Novostavba Místní a účelové komunikace Projektová příprava Karlovarský kraj 25.04.2019 08:56
Nástavba a přístavba ZŠ Sv. Čecha, Sv. Čecha 1686, Choceň 15 - 50 mil.czk Dostavba Školy, univerzity a budovy pro výzkum Projektová příprava Pardubický kraj 25.04.2019 08:55
Stavební úpravy komunikací a VO okrsek ul. Seifertova v Litvínově 7,5 – 15 mil.czk Rekonstrukce Místní a účelové komunikace Projektová příprava Ústecký kraj 25.04.2019 08:54
Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa 50 – 100 mil.czk Novostavba Vedení kanalizace místní trubní Projektová příprava Moravskoslezský kraj 25.04.2019 08:53
Rekonstrukce místní komunikace Praskačka - Za Humny 2,5 – 7,5 mil. czk Rekonstrukce Místní a účelové komunikace Projektová příprava Královéhradecký kraj 25.04.2019 08:53
Rekonstrukce letního stadionu 15 - 50 mil.czk Rekonstrukce Budovy pro sport Projektová příprava Moravskoslezský kraj 25.04.2019 08:52
Silnice III/28617 Mříčná 15 - 50 mil.czk Rekonstrukce Místní a účelové komunikace Zrušeno Liberecký kraj 25.04.2019 08:52
Klatovy – Kollárova ulice 7,5 – 15 mil.czk Rekonstrukce Místní a účelové komunikace Projektová příprava Plzeňský kraj 25.04.2019 08:51
Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická 2,5 – 7,5 mil. czk Rekonstrukce Místní a účelové komunikace Projektová příprava Karlovarský kraj 25.04.2019 08:51
Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov 7,5 – 15 mil.czk Novostavba Místní a účelové komunikace Projektová příprava Karlovarský kraj 25.04.2019 08:51
Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava 15 - 50 mil.czk Rekonstrukce Historické nebo kulturní památky Projektová příprava Středočeský kraj 25.04.2019 08:50
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Rugby klubu Petrovice, z. s. 7,5 – 15 mil.czk Rekonstrukce Budovy pro sport Zrušeno Praha – hlavní město 25.04.2019 08:49
Vehlovice – výstavba kanalizace 15 - 50 mil.czk Novostavba Vedení kanalizace místní trubní Zrušeno Středočeský kraj 25.04.2019 08:49
Rekonstrukce bloku pavilonu Patologie 15 - 50 mil.czk Rekonstrukce Budovy pro zdravotnictví Projektová příprava Středočeský kraj 25.04.2019 08:48
Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943 15 - 50 mil.czk Rekonstrukce Školy, univerzity a budovy pro výzkum Projektová příprava Středočeský kraj 25.04.2019 08:46
Rekonstrukce restaurace "Dřevák" na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I. 7,5 – 15 mil.czk Dostavba Budovy pro obchod Projektová příprava Ústecký kraj 25.04.2019 08:45
Zateplení objektů Zbraslav - Baně - OPŽ 15 - 50 mil.czk Rekonstrukce Budovy administrativní Projektová příprava Praha – hlavní město 25.04.2019 08:44
GSM-R Votice - České Budějovice 100 – 500 mil.czk Novostavba Vedení místní elektrická a telekomunikační Projektová příprava Středočeský kraj 25.04.2019 08:44
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun 100 – 500 mil.czk Rekonstrukce Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející Projektová příprava Středočeský kraj 25.04.2019 08:40
Komplexní rehabilitační centrum 100 – 500 mil.czk Novostavba Budovy pro zdravotnictví Projektová příprava Středočeský kraj 25.04.2019 08:40
Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa 50 – 100 mil.czk Novostavba Místní a účelové komunikace Projektová příprava Zlínský kraj 25.04.2019 08:26
Stavební opravy dispečinku Modřany - Pejevové 7,5 – 15 mil.czk Rekonstrukce Budovy administrativní Projektová příprava Praha – hlavní město 25.04.2019 08:25
1