Z A K Á Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T I C E// aktuální ONLINE databáze soukromých a veřejných zakázek a projektů

Připravované stavby a investice

image01V této části naleznete více jak 101.000 informací o plánovaných investicích a připravovaných nebo probíhajících stavbách z celé České republiky, i s popisem a s kontakty na Investora – Projektanta – Dodavatele.


Počet: 135640 pripravovaných stavieb
AKTUÁLNÍ

Technologie a TZB obsahuje min. 35% zákazek
Materiály obsahujú dodávky do min. 79% projektů
Služby jsou využívány při min. 48% projektů

Produkty jsou předmětem a součástí min. 63% zákazek
Stavební činnosti se nacházejí min. 97% zákazek
Spolupráce firem je nutná při min. 52% projektů