Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Rekonštrukcia pošty 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 25.04.2019 12:58
Automatický sklad 500 tis - 1,5 mil Novostavba Priemyselné budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 25.04.2019 12:58
Vodovod a kanalizácia 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne kanalizácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 25.04.2019 12:57
Múzeum Kelemantia - časť 2 20-100 tisic Novostavba Historické alebo chránené pamiatky Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 25.04.2019 12:57
Výmena protivizuálnej steny 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Cestné komunikácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 25.04.2019 12:57
Výstavný pavilón 20-100 tisic Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Zámer Nitriansky kraj (VÚC) 25.04.2019 12:57
Nábytok 20-100 tisic Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Zámer Nitriansky kraj (VÚC) 25.04.2019 12:56
Prekládka TS, úprava VN a NN 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 25.04.2019 12:55
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 0-20 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 25.04.2019 12:55
Komunikácie a spevnené plochy 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 25.04.2019 12:55
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 20-100 tisic Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 25.04.2019 12:54
Výstavisko 0-20 tis Dostavba Budovy pre obchod a služby Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 25.04.2019 12:54
Obytný súbor - vodná stavba 20-100 tisic Novostavba Miestne kanalizácie Výstavba Bratislavský kraj (VÚC) 25.04.2019 12:54
Car Wash 500 tis - 1,5 mil Novostavba Budovy pre obchod a služby Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 25.04.2019 12:54
Výmena podláh 0-20 tis Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 25.04.2019 12:53
Rekonštrukcia nástupišťa 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 25.04.2019 12:53
Skladové centrum 500 tis - 1,5 mil Novostavba Budovy pre obchod a služby Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 25.04.2019 12:53
Vonkajšie silnoprúdové rozvody 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 25.04.2019 12:53
Rekonštrukcia sociálnych zariadení 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 25.04.2019 12:53
Výstavný pavilón 20-100 tisic Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 25.04.2019 12:53
Obnova bytového domu 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 25.04.2019 12:52
Výmena PVC 0-20 tis Rekonštrukcia Ostatné budovy na bývanie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 25.04.2019 12:51
Cyklochodník 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne komunikácie Pozastavené Trnavský kraj (VÚC) 25.04.2019 12:51
Rekonštrukčné práce 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Ostatné budovy na bývanie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 25.04.2019 12:51
Oprava strechy, II.etapa 20-100 tisic Rekonštrukcia Ostatné budovy na bývanie Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 25.04.2019 12:50
1