Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Ostatné športové a rekreačné stavby Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 21.08.2018 14:48
Obnova budovy Úradu - STAVEBNÝ DOZOR 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 21.08.2018 14:48
Úprava NN siete 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Dokončené Košický kraj (VÚC) 21.08.2018 14:29
Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 21.08.2018 14:28
Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu - STAVEBNÝ DOZOR 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 21.08.2018 14:28
Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská 20-100 tisic Rekonštrukcia Športové ihriská Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 21.08.2018 14:28
Zníženie energetickej náročnosti budovy - STAVEBNÝ DOZOR 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 21.08.2018 14:28
Rozšírenie verejného vodovodu 100 tis - 500 tis Dostavba Miestne potrubné rozvody vody Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 21.08.2018 14:28
Zníženie energetickej náročnosti budovy 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 21.08.2018 14:28
Prepojenie vodovodného potrubia 20-100 tisic Novostavba Miestne potrubné rozvody vody Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 21.08.2018 14:27
Zateplenie budov 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 21.08.2018 14:27
Kultúrny dom 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Budovy pre kultúru a verejnú zábavu Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 21.08.2018 14:25
Materská škola 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 21.08.2018 14:25
Revitalizácia brehu jazera 100 tis - 500 tis Dostavba Ostatné športové a rekreačné stavby Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 21.08.2018 14:24
Výstavba detského ihriska 20-100 tisic Novostavba Športové ihriská Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 21.08.2018 14:24
Spevnené plochy, komunikácie a VO 500 tis - 1,5 mil Novostavba Miestne komunikácie Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 21.08.2018 14:24
Oprava kanalizačnej prípojky 0-20 tis Rekonštrukcia Miestne kanalizácie Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 21.08.2018 11:52
Stredná odborná škola stavebná 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 21.08.2018 11:52
Obytná zóna 1,5 mil - 5 mil Novostavba Jednobytové budovy Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 21.08.2018 11:51
Chodník 20-100 tisic Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 21.08.2018 11:51
Študentský domov 20-100 tisic Dostavba Ostatné budovy na bývanie Výstavba Nitriansky kraj (VÚC) 21.08.2018 11:51
Ihrisko 20-100 tisic Novostavba Športové ihriská Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 21.08.2018 11:51
Parkovisko 20-100 tisic Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 21.08.2018 10:30
Úprava ulice 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne komunikácie Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 21.08.2018 10:29
Cesta I/76 1,5 mil - 5 mil Rekonštrukcia Cestné komunikácie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 21.08.2018 10:29
1