Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Rekonštrukcia plynovodov 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Miestne plynovody Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 22.02.2019 14:09
Školský nábytok 20-100 tisic Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Zrušené Žilinský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:09
Polyfunkčný komplex blok A 1,5 mil - 5 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:09
Bytový dom 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:09
Nemocnica 0-20 tis Rekonštrukcia Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Zámer Nitriansky kraj (VÚC) 22.02.2019 14:09
Multifunkčné ihrisko 20-100 tisic Novostavba Športové ihriská Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:09
Revitalizácia verejných priestorov - časť 2 100 tis - 500 tis Novostavba Športové ihriská Pozastavené Nitriansky kraj (VÚC) 22.02.2019 14:08
Preventívne opatrenia pred povodňami 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Priehrady Zrušené Žilinský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:08
Miestne komunikácie a chodníky 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne komunikácie Zámer Trnavský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:08
Ihrisko 0-20 tis Novostavba Športové ihriská Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:08
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy 20-100 tisic Rekonštrukcia Ostatné budovy, i. n Zrušené Prešovský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:08
Vodozádržné opatrenia 100 tis - 500 tis Novostavba Priehrady Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:08
Ekodvor 0-20 tis Dostavba Nádrže, silá a sklady Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:08
Rozšírenie priestorov a kapacity MŠ 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Historické alebo chránené pamiatky Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 22.02.2019 14:07
Zateplenie objektu futbalového štadiónu 20-100 tisic Rekonštrukcia Športové ihriská Pozastavené Košický kraj (VÚC) 22.02.2019 14:07
Zateplenie stien a výmena strechy na pavilóne "A" 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:07
Oprava chodníkov 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne komunikácie Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:07
Polyfunkčný súbor 15 mil - 50 mil Novostavba Budovy pre obchod a služby Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 22.02.2019 14:07
Nájomné byty 1,5 mil - 5 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:07
Rozšírenie vodovodu 100 tis - 500 tis Dostavba Miestne potrubné rozvody vody Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:07
Objekt SO 01 Predajňa suvenírov a ubytovanie 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Budovy pre obchod a služby Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 22.02.2019 14:06
Multifunkčné ihrisko 20-100 tisic Novostavba Športové ihriská Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:06
Bytové domy 5 mil - 15 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Zámer Trnavský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:06
Zateplenie a stavebné úpravy 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Dokončené Žilinský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:06
Nábytok 0-20 tis Rekonštrukcia Múzeá a knižnice Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 22.02.2019 14:05
1