Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Počet: 122881 pripravovaných stavieb
AKTUÁLNE

Technológie a TZB obsahuje min. 35% zákaziek
Materiály obsahujú dodávky do min. 79% projektov
Služby sú využívané pri min. 48% projektov

Produkty sú predmetom a súčasťou min. 63% zákaziek
Stavebné činnosti sa nachádzajú min. 97% zákaziek
Spolupráca firiem je potrebná pri min. 52% projektov