Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Obnova bytového domu 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 31.03.2020 10:35
Vybudovanie novej optickej prístupovej siete 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 31.03.2020 10:35
Revitalizácia vnútrobloku 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 31.03.2020 10:34
Nadstavba materskej školy 100 tis - 500 tis Dostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Dokončené Prešovský kraj (VÚC) 31.03.2020 10:34
Obnova bytového domu 20-100 tisic Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 31.03.2020 10:34
Prístavba jedálne 100 tis - 500 tis Dostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 31.03.2020 10:34
Obnova bytového domu 20-100 tisic Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 31.03.2020 10:34
Golfový areál 5 mil - 15 mil Novostavba Ostatné športové a rekreačné stavby Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 31.03.2020 10:34
Prestavba rodinného domu 20-100 tisic Rekonštrukcia Budovy pre kultúru a verejnú zábavu Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 31.03.2020 10:34
Rekonštrukcia kanalizácie 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Miestne kanalizácie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 31.03.2020 10:33
IBV siete 0-20 tis Novostavba Miestne komunikácie Dokončené Žilinský kraj (VÚC) 31.03.2020 10:33
Stavebné úpravy 20-100 tisic Rekonštrukcia Ostatné budovy, i. n Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 31.03.2020 10:33
Komunitné centrum 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Ostatné budovy, i. n Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 31.03.2020 10:17
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 0-20 tis Rekonštrukcia Miestne komunikácie Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 31.03.2020 10:17
Elektrina - IBV 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 31.03.2020 10:14
Odberné elektrické zariadenie 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 31.03.2020 10:14
Obnova, zateplenie bytového domu a vyhotovenie novej strešnej konštrukcie 20-100 tisic Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 31.03.2020 10:14
Obytná zóna č.1 1,5 mil - 5 mil Novostavba Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 31.03.2020 10:14
Rozšírenie NNK 20-100 tisic Dostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 31.03.2020 10:14
Obytná zóna č.2 1,5 mil - 5 mil Novostavba Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 31.03.2020 10:14
Hotel 15 mil - 50 mil Novostavba Hotelové budovy Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 31.03.2020 10:13
Rekonštrukcia MK 20-100 tisic Dostavba Miestne komunikácie Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 31.03.2020 10:13
Rekonštrukcia plynovodov 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne plynovody Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 31.03.2020 10:13
Šport Hotel 5 mil - 15 mil Novostavba Hotelové budovy Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 31.03.2020 10:13
Nový cestný most 20-100 tisic Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 31.03.2020 10:13
1