Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Chodník 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:52
Vodovod a kanalizácia 20-100 tisic Novostavba Miestne potrubné rozvody vody Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:52
NNK prípojka 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:52
Zateplenie bytového domu 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:52
Bytový dom H s polyfunkciou 500 tis - 1,5 mil Novostavba Budovy pre obchod a služby Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:52
Zriadenie VN,TS,NN 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:51
Parkovisko 20-100 tisic Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 24.01.2020 09:51
Stavebné úpravy objektu 20-100 tisic Rekonštrukcia Múzeá a knižnice Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:51
Administratívna budova a garáž 100 tis - 500 tis Novostavba Budovy pre administratívu Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:51
Rekonštrukcia kanalizácie 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Miestne kanalizácie Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:51
Stavebné úpravy cyklotrás 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne komunikácie Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:51
Rozšírenie kapacity ČOV 100 tis - 500 tis Novostavba Nádrže, silá a sklady Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 24.01.2020 09:51
Bytový dom 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 24.01.2020 09:50
Zimný štadión 0-20 tis Rekonštrukcia Budovy na šport Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:50
Nájomné byty 1,5 mil - 5 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:50
Multifunkčný komplex 15 mil - 50 mil Novostavba Budovy pre obchod a služby Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:50
Bytový dom 500 tis - 1,5 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:50
Prípojky NN 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:50
Kasárne 0-20 tis Rekonštrukcia Ostatné budovy na bývanie Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 24.01.2020 09:50
Obnova opátskeho krídla a sýpky s baštou 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít Dokončené Banskobystrický kraj (VÚC) 24.01.2020 09:49
Vodovod a kanalizácia 20-100 tisic Novostavba Miestne kanalizácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:49
Terénne a sadové úpravy 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne komunikácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:32
Vodovod a kanalizácia 20-100 tisic Novostavba Miestne kanalizácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:32
Budova Mestského úradu 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 24.01.2020 09:32
Obnova bytového domu 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 24.01.2020 09:31
1