Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Priemyselné budovy Pozastavené Prešovský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:54
Výstavba garáže 20-100 tisic Novostavba Garážové budovy Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:54
Výstavba MŠ 100 tis - 500 tis Novostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:54
Revitalizácia spoločnosti 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Priemyselné budovy Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:54
Obnova Materskej školy 100 tis - 500 tis Dostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:53
Modernizácia elektroinštalácie 20-100 tisic Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:53
Zvýšenie energetickej efektívnosti 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Priemyselné budovy Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:53
Zberný dvor v obci 100 tis - 500 tis Novostavba Nádrže, silá a sklady Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:53
Stredisko triedeného zberu 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Ostatné inžinierske stavby, i.n. Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:53
Športové centrum - klinika 500 tis - 1,5 mil Novostavba Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:53
Obchodné centrum 1,5 mil - 5 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Zámer Trnavský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:52
Prevádzková budova 0-20 tis Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Zámer Trnavský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:52
Bytové domy 1,5 mil - 5 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Výstavba Trnavský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:52
IBV - rodinné domy 1,5 mil - 5 mil Novostavba Jednobytové budovy Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 20.04.2018 08:52
Vodovod 20-100 tisic Novostavba Miestne potrubné rozvody vody Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 20.04.2018 08:52
Železničná stanica 20-100 tisic Rekonštrukcia Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 20.04.2018 08:51
Materská škôlka 20-100 tisic Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Výstavba Nitriansky kraj (VÚC) 20.04.2018 08:51
Výrobný závod 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Priemyselné budovy Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:49
Závod na spracovanie nebezpečného odpadu 500 tis - 1,5 mil Novostavba Priemyselné budovy Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 20.04.2018 08:49
Kanalizácia 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Miestne kanalizácie Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 20.04.2018 08:49
Objekty Obecného úradu a Kultúrneho domu 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 20.04.2018 08:49
Chodník 20-100 tisic Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:48
Multifunkčné ihrisko 20-100 tisic Novostavba Športové ihriská Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:48
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:48
Neogotický kaštieľ 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Historické alebo chránené pamiatky Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 20.04.2018 08:48
1