Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Polyfunkčný komplex 15 mil - 50 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Zrušené Trenčiansky kraj (VÚC) 20.09.2019 12:44
Rekonštrukcia objektu 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Výstavba Bratislavský kraj (VÚC) 20.09.2019 12:43
Prevádzková budova 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Priemyselné budovy Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 20.09.2019 12:42
Základná škola - 1 0-20 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 20.09.2019 12:42
Recyklačné stredisko 5 mil - 15 mil Novostavba Ostatné inžinierske stavby, i.n. Pozastavené Prešovský kraj (VÚC) 20.09.2019 08:51
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 20.09.2019 08:50
Strojárenský výrobný areál 5 mil - 15 mil Novostavba Priemyselné budovy Výstavba Prešovský kraj (VÚC) 20.09.2019 08:50
Úprava NN siete 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Pozastavené Prešovský kraj (VÚC) 20.09.2019 08:49
Základná škola 20-100 tisic Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 20.09.2019 08:49
Rekonštrukcia hlavnej tribúny štadióna 20-100 tisic Rekonštrukcia Športové ihriská Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 20.09.2019 08:49
Závod 5 mil - 15 mil Novostavba Priemyselné budovy Zrušené Nitriansky kraj (VÚC) 20.09.2019 08:49
Polyfunkčný objekt - elektro 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Výstavba Bratislavský kraj (VÚC) 20.09.2019 08:48
Obytný súbor 5 mil - 15 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Pozastavené Trenčiansky kraj (VÚC) 20.09.2019 08:48
Veľkosklad potravín - rozšírenie a modernizácia 20-100 tisic Dostavba Nádrže, silá a sklady Zámer Trenčiansky kraj (VÚC) 20.09.2019 08:48
Protipovodňové opatrenie 0-20 tis Novostavba Priehrady Zámer Trenčiansky kraj (VÚC) 20.09.2019 08:47
Chodník 20-100 tisic Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 20.09.2019 08:47
Dobudovanie kanalizačnej siete Zamarovce - ul. Športová 100 tis - 500 tis Dostavba Miestne kanalizácie Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 20.09.2019 08:47
Rekonštrukcia miestnych komunikácií 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne komunikácie Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 20.09.2019 08:47
Čerpacie stanice 100 tis - 500 tis Novostavba Budovy pre obchod a služby Zámer Nitriansky kraj (VÚC) 20.09.2019 08:47
Obytná zóna - vodná stavba 20-100 tisic Novostavba Melioračné rozvody vody a zariadenia Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 20.09.2019 08:47
Obnova vonkajšej fasády 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Historické alebo chránené pamiatky Výstavba Bratislavský kraj (VÚC) 20.09.2019 08:46
Cesta R1 20-100 tisic Rekonštrukcia Cestné komunikácie Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 20.09.2019 08:46
IBV - rodinné domy 1,5 mil - 5 mil Novostavba Jednobytové budovy Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 20.09.2019 08:46
Výmena výťahu bytového domu 20-100 tisic Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 20.09.2019 08:45
Bytový dom 1,5 mil - 5 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 20.09.2019 08:45
1