Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Úprava NN siete 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Dokončené Prešovský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:59
Železničná stanica 0-20 tis Rekonštrukcia Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy Výstavba Nitriansky kraj (VÚC) 11.12.2018 10:57
Cyklistické trasy, časť 3 500 tis - 1,5 mil Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 11.12.2018 10:55
Bytový dom 2 5 mil - 15 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:55
Sanácia skládok 20-100 tisic Rekonštrukcia Nádrže, silá a sklady Výstavba Nitriansky kraj (VÚC) 11.12.2018 10:55
Bezpečné dopravné koridory - časť 1 100 tis - 500 tis Dostavba Miestne komunikácie Pozastavené Trnavský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:55
Humanizácia obytného súboru 100 tis - 500 tis Dostavba Ostatné športové a rekreačné stavby Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:54
Modernizácia infraštruktúry 1,5 mil - 5 mil Rekonštrukcia Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 11.12.2018 10:54
Závod 100 tis - 500 tis Novostavba Priemyselné budovy Zámer Nitriansky kraj (VÚC) 11.12.2018 10:54
Kanalizácia 1,5 mil - 5 mil Novostavba Miestne kanalizácie Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:54
Cyklistické trasy, časť 2 20-100 tisic Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 11.12.2018 10:53
Futbalové ihrisko 20-100 tisic Dostavba Športové ihriská Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 11.12.2018 10:53
Hasičská zbrojnica 20-100 tisic Dostavba Ostatné budovy, i. n Výstavba Nitriansky kraj (VÚC) 11.12.2018 10:20
Optická sieť 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:20
Horúcovody, časť 2 1,5 mil - 5 mil Rekonštrukcia Miestne potrubné rozvody vody Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:20
Zriadenie komunitného centra 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Ostatné budovy, i. n Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 11.12.2018 10:20
Cyklistické trasy, časť 1 500 tis - 1,5 mil Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 11.12.2018 10:20
Komunitné centrum 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Ostatné budovy na bývanie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 11.12.2018 10:19
Cintorín 20-100 tisic Dostavba Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít Zámer Trnavský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:19
Cyklotrasa 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:19
Chodník 0-20 tis Novostavba Miestne komunikácie Výstavba Trnavský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:19
Výmena okien 20-100 tisic Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Zámer Trnavský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:19
Sklad 500 tis - 1,5 mil Novostavba Nádrže, silá a sklady Zámer Nitriansky kraj (VÚC) 11.12.2018 10:18
Spevnená plocha 0-20 tis Dostavba Miestne komunikácie Výstavba Trnavský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:18
Rekreačný hotel - IS 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne potrubné rozvody vody Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 11.12.2018 10:18
1