Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Komunikácie 500 tis - 1,5 mil Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2019 13:18
Rozšírenie kapacity materskej školy 100 tis - 500 tis Dostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 22.07.2019 13:17
Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa 1,5 mil - 5 mil Rekonštrukcia Miestne komunikácie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 22.07.2019 13:17
Kultúrno-komunikačné a výchovné centrum 100 tis - 500 tis Dostavba Budovy pre kultúru a verejnú zábavu Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 22.07.2019 13:17
Ochrana intravilánu mesta 500 tis - 1,5 mil Novostavba Priehrady Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 22.07.2019 13:16
Zastrešenie a zateplenie bytového domu 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Jednobytové budovy Dokončené Prešovský kraj (VÚC) 22.07.2019 13:16
Rekonštrukcia elektroinštalácie 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 22.07.2019 13:16
Detské jasle 500 tis - 1,5 mil Novostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 22.07.2019 13:16
Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami 100 tis - 500 tis Novostavba Dvojbytové budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2019 13:16
Oprava trafostanice 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 22.07.2019 13:14
Rekonštrukcia miestnych komunikácií 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne komunikácie Dokončené Prešovský kraj (VÚC) 22.07.2019 13:13
Nájomné byty 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Dokončené Banskobystrický kraj (VÚC) 22.07.2019 13:13
Spevnené plochy 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Miestne komunikácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2019 10:16
Vozovky diaľnic a komunikácií v správe NDS - 2 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Cestné komunikácie Zámer Nitriansky kraj (VÚC) 22.07.2019 10:16
Technická infraštruktúra 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2019 10:16
Vonkajšie NN rozvody 0-20 tis Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2019 10:16
Logistické centrum 100 tis - 500 tis Novostavba Priemyselné budovy Výstavba Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2019 10:15
Optimalizácia železničnej trate 5 mil - 15 mil Dostavba Celoštátne železnice Pozastavené Nitriansky kraj (VÚC) 22.07.2019 10:15
Mestské kultúrne stredisko 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Budovy pre kultúru a verejnú zábavu Výstavba Trnavský kraj (VÚC) 22.07.2019 10:15
Cyklotrasy 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne komunikácie Zámer Trnavský kraj (VÚC) 22.07.2019 10:15
Dopravná a technická infraštruktúra 20-100 tisic Novostavba Miestne kanalizácie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2019 10:15
Bytový dom - NN vedenie 0-20 tis Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2019 10:14
Voľnočasový areál 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Ostatné športové a rekreačné stavby Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2019 10:14
Výstavný pavilón 20-100 tisic Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 22.07.2019 10:13
Prípojky NN 500 tis - 1,5 mil Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 22.07.2019 10:13
1