Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Obecné budovy 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Budovy pre kultúru a verejnú zábavu Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.11.2019 12:13
Kanalizácia 5 mil - 15 mil Novostavba Miestne kanalizácie Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.11.2019 12:13
Bytový dom 500 tis - 1,5 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Výstavba Trnavský kraj (VÚC) 19.11.2019 12:13
Miestna komunikácia 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne komunikácie Výstavba Nitriansky kraj (VÚC) 19.11.2019 12:13
Parkovisko 0-20 tis Rekonštrukcia Miestne komunikácie Výstavba Nitriansky kraj (VÚC) 19.11.2019 12:13
Elektrifikácia 100 tis - 500 tis Novostavba Diaľkové elektrické rozvody Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 19.11.2019 12:12
Opravy ciest I. triedy - 1.časť nad 50 mil Rekonštrukcia Miestne komunikácie Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.11.2019 10:59
Obnova sociálneho zariadenia 0-20 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Dokončené Žilinský kraj (VÚC) 19.11.2019 10:59
Bytový dom 500 tis - 1,5 mil Dostavba Troj a viacbytové budovy Pozastavené Nitriansky kraj (VÚC) 19.11.2019 10:11
Ihrisko 0-20 tis Novostavba Športové ihriská Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 19.11.2019 10:08
Materská škola 100 tis - 500 tis Dostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 19.11.2019 10:08
Rodinný dom 100 tis - 500 tis Novostavba Jednobytové budovy Dokončené Žilinský kraj (VÚC) 19.11.2019 10:00
Oprava vozovky 0-20 tis Rekonštrukcia Miestne komunikácie Výstavba Nitriansky kraj (VÚC) 19.11.2019 09:59
Opravy vozoviek v správe SSÚR 1 5 mil - 15 mil Rekonštrukcia Cestné komunikácie Zámer Trnavský kraj (VÚC) 19.11.2019 09:59
Obnova bytového domu 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 19.11.2019 09:58
Most 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Mosty a nadjazdy Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 19.11.2019 09:58
Komunikácia a spevnené plochy 20-100 tisic Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 19.11.2019 09:58
Chodník 0-20 tis Rekonštrukcia Miestne komunikácie Výstavba Nitriansky kraj (VÚC) 19.11.2019 09:58
Rodinný dom 100 tis - 500 tis Novostavba Jednobytové budovy Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.11.2019 09:58
Prevádzková budova 20-100 tisic Dostavba Budovy pre obchod a služby Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.11.2019 09:57
Hala 100 tis - 500 tis Novostavba Nádrže, silá a sklady Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.11.2019 09:57
Oprava strechy 0-20 tis Rekonštrukcia Budovy na šport Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 19.11.2019 09:57
Kanalizácia 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne kanalizácie Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.11.2019 09:56
Obnova bytového domu 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Dokončené Košický kraj (VÚC) 19.11.2019 09:56
Telekomunikačná sieť 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 19.11.2019 09:55
1