Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
IBV - rodinné domy 1,5 mil - 5 mil Novostavba Jednobytové budovy Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 18.06.2018 14:06
Cyklistické komunikácie 500 tis - 1,5 mil Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 18.06.2018 14:06
Pivovar 100 tis - 500 tis Dostavba Priemyselné budovy Zámer Trnavský kraj (VÚC) 18.06.2018 14:05
Oprava hrádze 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Priehrady Zámer Trnavský kraj (VÚC) 18.06.2018 14:05
Rodinný dom 20-100 tisic Rekonštrukcia Jednobytové budovy Výstavba Nitriansky kraj (VÚC) 18.06.2018 14:05
Rodinný dom 20-100 tisic Novostavba Jednobytové budovy Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 18.06.2018 14:05
IBV - rodinné domy 1,5 mil - 5 mil Novostavba Jednobytové budovy Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 18.06.2018 14:04
IBV - rodinné domy 500 tis - 1,5 mil Novostavba Jednobytové budovy Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 18.06.2018 14:04
Budova Okresnej prokuratúry 0-20 tis Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Zámer Nitriansky kraj (VÚC) 18.06.2018 14:01
IBV - rodinné domy 1,5 mil - 5 mil Novostavba Jednobytové budovy Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 18.06.2018 14:01
Rieka 100 tis - 500 tis Dostavba Prístavy a vodné cesty Zámer Nitriansky kraj (VÚC) 18.06.2018 14:01
Prevádzková budova 0-20 tis Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Zámer Nitriansky kraj (VÚC) 18.06.2018 14:00
Rozšírenie optickej siete 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 18.06.2018 14:00
Úprava NN 20-100 tisic Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 18.06.2018 14:00
Polyfunkčný komplex - elektrina 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 18.06.2018 14:00
Prístavba materskej školy 100 tis - 500 tis Dostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 18.06.2018 10:34
Bytový dom 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Troj a viacbytové budovy Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 18.06.2018 10:34
Výstavba poldrov - Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa 1,5 mil - 5 mil Novostavba Priehrady Pozastavené Prešovský kraj (VÚC) 18.06.2018 09:42
Vyčistenie plôch a príprava staveniska, II. etapa 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Priehrady Zámer Prešovský kraj (VÚC) 18.06.2018 09:42
Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád – pravý breh, stavba II. – rkm 140,575 – 142,517 5 mil - 15 mil Rekonštrukcia Priehrady Projektová príprava Košický kraj (VÚC) 18.06.2018 09:42
Regenerácia vnútrobloku - časť 3 20-100 tisic Novostavba Športové ihriská Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 18.06.2018 09:42
Vyčistenie plôch a príprava staveniska - Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa 100 tis - 500 tis Novostavba Priehrady Pozastavené Prešovský kraj (VÚC) 18.06.2018 09:42
Výstavba športového centra v bežeckom lyžovaní 100 tis - 500 tis Novostavba Budovy na šport Projektová príprava Prešovský kraj (VÚC) 18.06.2018 09:41
Osadenie cestných panelov - Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa 100 tis - 500 tis Novostavba Priehrady Pozastavené Prešovský kraj (VÚC) 18.06.2018 09:41
Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár - projektová dokumentácia a súvisiace činnosti 500 tis - 1,5 mil Novostavba Miestne komunikácie Zámer Banskobystrický kraj (VÚC) 18.06.2018 09:41
1