Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pripravované stavby a investície

image01V tejto časti nájdete viac ako 50.000 informácií o plánovaných investíciách a pripravovaných alebo prebiehajúcich stavbách zo Slovenska, aj s popisom a s kontaktmi na Investora – Projektanta – Dodávateľa.

Názov Objem investícií Kategória Trieda Štádium stavby VÚC Dátum poslednej zmeny
Cesta II/580 5 mil - 15 mil Rekonštrukcia Cestné komunikácie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 19.10.2018 12:36
Výmena vybraných okien v objekte 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 19.10.2018 12:36
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018, II.etapa 1,5 mil - 5 mil Rekonštrukcia Cestné komunikácie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 19.10.2018 12:36
CESTA II/562 1,5 mil - 5 mil Rekonštrukcia Cestné komunikácie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 19.10.2018 12:36
Kanalizácia a čerpacia stanica 100 tis - 500 tis Novostavba Miestne kanalizácie Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 19.10.2018 12:06
Polyfunkčný blok CPR - A nad 50 mil Novostavba Troj a viacbytové budovy Projektová príprava Bratislavský kraj (VÚC) 19.10.2018 12:06
IBV - rodinné domy 1,5 mil - 5 mil Novostavba Jednobytové budovy Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 19.10.2018 12:04
Preložka plynu 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne plynovody Projektová príprava Žilinský kraj (VÚC) 19.10.2018 12:04
Nemocnica 0-20 tis Rekonštrukcia Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 19.10.2018 12:04
Komunikácia a chodník 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Miestne komunikácie Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 19.10.2018 12:04
Budova Mestského úradu - asanácia 100 tis - 500 tis Asanácia Budovy pre administratívu Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.10.2018 12:03
Kultúrny dom 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Budovy pre kultúru a verejnú zábavu Projektová príprava Trnavský kraj (VÚC) 19.10.2018 12:02
Materská škola 100 tis - 500 tis Dostavba Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Nitriansky kraj (VÚC) 19.10.2018 12:02
Ihrisko 20-100 tisic Dostavba Športové ihriská Dokončené Nitriansky kraj (VÚC) 19.10.2018 12:02
Spevnené plochy 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Miestne komunikácie Dokončené Bratislavský kraj (VÚC) 19.10.2018 12:02
IBV - komunikácie 20-100 tisic Novostavba Miestne komunikácie Projektová príprava Trenčiansky kraj (VÚC) 19.10.2018 12:01
Úprava plochy ulice 20-100 tisic Rekonštrukcia Miestne komunikácie Zámer Prešovský kraj (VÚC) 19.10.2018 12:01
Zateplenie objektu MŠ 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Zrušené Trnavský kraj (VÚC) 19.10.2018 12:01
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Pozastavené Košický kraj (VÚC) 19.10.2018 12:01
Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Pozastavené Košický kraj (VÚC) 19.10.2018 12:00
Rozšírenie kapacity Materskej školy 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Pozastavené Banskobystrický kraj (VÚC) 19.10.2018 12:00
Rekonštrukcia zdroja tepla 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 19.10.2018 12:00
Rekonštrukcia ciest a mostov 500 tis - 1,5 mil Rekonštrukcia Mosty a nadjazdy Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 19.10.2018 12:00
Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 1,5 mil - 5 mil Rekonštrukcia Miestne komunikácie Projektová príprava Banskobystrický kraj (VÚC) 19.10.2018 12:00
Prevádzková budova 100 tis - 500 tis Rekonštrukcia Budovy pre administratívu Dokončené Trnavský kraj (VÚC) 19.10.2018 12:00
1