Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

misia & vízia

Hodnoty

•    Kvalita

•    Kompetentnosť

•    Flexibilita

•    Otvorenosť

Misia

Pomáhame firmám a ľuďom plniť ich budovateľské sny, stavať a dosahovať svoje ciele.

Sme informačný, marketingový zdroj v stavebníctve a platformou, na ktorej môžu prosperovať a spoľahnúť sa nás.

Sme tu pre Vás ...

Vízia

Využívať strategické informácie a podnikateľskú intuíciu na včasné rozpoznanie prichádzajúcich zmien v B2B segmente a ich proaktívne riešenie.

Spájať firmy medzi sebou, zlepšovať a prehlbovať B2B vzťahy; pomáhať klientom dosahovať vytýčené strategické ciele; posúvať hranice vzájomnej kooperácie do nových oborov, novými nástrojmi, metódami a cestami.