Celkový počet projektov 264449
Aktuálne v ČR 140445
Aktuálne v SR 124004
Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Ako získavať nové zákazky a projekty?

Každý stavebný projekt obsahuje množstvo zákaziek a veľké rozmanité množstvo prác, produktov, materiálov, technológií, služieb a dodávateľov.
Vaša firma má svoju osobitú činnosť a potrebuje prispôsobiť prístup a vyhľadávanie zákaziek podľa svojho zamerania.

VYBERTE SI jeden z prístupov nižšie podľa vášho zamerania.


REGISTRUJTE sa TU a získate Freemium prístup ZDARMA  

Stavebná činnosť

V zisk.eu uvidíte denne nové zákazky, projekty a kontakty na investorov, projektantov a dodávateľov.

Prístup do databáz stavebných projektov a zákaziek je určený pre dodávateľov komplexných stavebných činností a subdodávateľov pri výstavbe budov a inžinierskych stavieb.

Dodávky stavebných celkov, alebo subdodávok súkromných aj verejných projektov napr: HSV, zemné práce, PSV, skelety, hrubé stavby, projekty na kľúč, výstavba komunikácií, tunelov, mostov, sietí alebo ich časti a iné.

Rozsah určenia projektov: budovy a inžinierske stavby. Prístup a fakturácia na obdobie 12 mesiacov.

Region SR alebo ČR.

Vypracovať cenovú ponuku

Produkty a materiály

V zisk.eu uvidíte denne nové zákazky, projekty a kontakty na investorov, projektantov a dodávateľov.

Prístup do databáz zákaziek a projektov je určený pre výrobcov, dovozcov a predajcov materiálov a produktov s použítím v budovách, alebo v inžinierskych stavbách.

Dodávky produktov a materiálov pre súkromné aj verejné projekty napr.: stavebné materiály, strechy, okná, dvere, brány, dlažby, obklady, sanita, podlahy, povrchy, izolácie, omietky, SDK, stavebná chémia, krby, komíny, výplne otvorov a iné.

Rozsah určenia projektov: budovy, alebo inžinierske stavby.

Prístup a fakturácia na obdobie 12 mesiacov.

Region SR alebo ČR.

Vypracovať cenovú ponuku

Technológie a služby

V zisk.eu uvidíte denne nové zákazky, projekty a kontakty na investorov, projektantov a dodávateľov.

Prístup do databáz projektov a zákaziek je určený pre dodávateľov, výrobcov a firmy poskytujúce technológie bez, alebo s montážou a služby rôzneho charakteru, s koncovým použítím pre investorov, projektantov a dodávateľov.

Dodávky technológií a služieb pre súkromné aj verejné projekty napr: elektro VN, NN, bezpečnostné, komunikačné, TZB, voda, kanalizácia, plyn, kúrenie, vzduchotechnika, zdravotechnika, výťahy, okná, dvere, zariadenia, služby ako stráženie, čistenie, poistenie a iné.

Rozsah určenia projektov: budovy, alebo inžinierske stavby. Prístup a fakturácia na obdobie 12 mesiacov.

Region SR alebo ČR.

Vypracovať cenovú ponuku

Na mieru

V zisk.eu uvidíte denne nové zákazky, projekty a kontakty na investorov, projektantov a dodávateľov.

Prístup je ušitý na mieru potrebám klienta, pre úzko špecializovaných dodávateľov činností, produktov, materiálov, technológií a služieb, rozdelených podľa určenia projektu, prípadne pre firmy s úzkou regionálnou pôsobnosťou.

Naši poradcovia odporúčajú pre klienta najvýhodnejší prístup podľa predmetu jeho podnikania, podľa potrieb a očakávaní, s dôrazom na efektívnosť služby a súkromné aj verejné projekty.

Slúži napr. pre: firmy poskytujúce finančné, poisťovacie služby, marketing, obchod, klientov s individuálnymi potrebami, výrobcov, dodávateľov, stavebné firmy, a iné.

Cena je stanovovaná individuálne. Prístup a fakturácia na obdobie 12 mesiacov.

Vypracovať cenovú ponuku

AKTUÁLNE

Technológie a TZB obsahuje min. 35% zákaziek
Materiály obsahujú dodávky do min. 79% projektov
Služby sú využívané pri min. 48% projektov

Produkty sú predmetom a súčasťou min. 63% zákaziek
Stavebné činnosti sa nachádzajú min. 97% zákaziek
Spolupráca firiem je potrebná pri min. 52% projektov

Cenník

Cenník je prístupný pre registrovaných a prihlásených zákazníkov.

Registrujte sa, budeme vás kontaktovať a pripravíme vám ponuku podľa vašich potrieb.

Registrácia

Registrácia je bezplatná a bez záväzkov.

Budeme vás kontaktovať pre overenie registrácie a získanie bonusu.

Registrácia

Bonus

Bonus môže získať klient na základe platnej registrácie.
Bezplatný bonus FREEMIUM je prístup na 7 dní a 10 projektov.

Chcem bonus