Celkový počet projektov 215624
Aktuálne v ČR 121723
Aktuálne v SR 93901
Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Základné produkty

Každý zákazník má svoju osobitú činnosť. Ako jediní v Čechách a na Slovensku sme pre klientov ušili na mieru produkty podľa ich zamerania.

Produkt pre stavebné spoločnosti, produkt pre výrobcov a dodávateľov materiálov a produktov, produkt pre dodávateľov služieb a technológií. Pre klientov so špeciálnym zameraním, prinášame produkt na mieru.

CENY Vám ušijeme na požiadanie ZDARMA na: marketing@zisk.eu 

Základný cenník produktov je prístupný po registrácii a prihlásení.

Stavebná činnosť

Produkt je určený pre dodávateľov komplexných stavebných činností a subdodávateľov pri výstavbe budov a inžinierskych stavieb.

Dodávky stavebných celkov, alebo subdodávok súkromných aj verejných projektov napr: HSV, zemné práce, PSV, skelety, hrubé stavby, projekty na kľúč, výstavba komunikácií, tunelov, mostov, sietí alebo ich časti a iné.

Rozsah určenia projektov: budovy a inžinierske stavby.

Prístup na obdobie 12 mesiacov.

Region SR alebo ČR.

Vypracovať cenovú ponuku

Produkty a materiály

Produkt je určený pre výrobcov, dovozcov a predajcov materiálov a produktov, s použítím v budovách alebo v inžinierskych stavbách.

Dodávky produktov a materiálov pre súkromné aj verejné projekty napr.: stavebné materiály, strechy, dlažby, obklady, sanita, podlahy, povrchy, izolácie, omietky, SDK, stavebná chémia, výplne otvorov a iné.

Rozsah určenia projektov: budovy, alebo inžinierske stavby.

Prístup na obdobie 12 mesiacov.

Region SR alebo ČR.

Vypracovať cenovú ponuku

Technológie a služby

Produkt je určený pre dodávateľov, výrobcov, a firmy poskytujúce technológie bez alebo s montážou a služby rôzneho charakteru, s koncovým použítím v budovách alebo inžinierskych stavbách.

Dodávky technológií a služieb pre súkromné aj verejné projekty napr: elektro VN, NN, bezpečnostné, komunikačné, TZB, voda, kanalizácia, plyn, kúrenie, vzduchotechnika, zdravotechnika, výťahy, okná, dvere, zariadenia, služby ako stráženie, čistenie a iné.

Rozsah určenia projektov: budovy, alebo inžinierske stavby.

Prístup na obdobie 12 mesiacov.

Region SR alebo ČR.

Vypracovať cenovú ponuku

Na mieru

Produkt je ušitý na mieru potrebám klienta, pre úzko špecializovaných dodávateľov činností, produktov, materiálov, technológií a služieb, rozdelených podľa určenia projektu, prípadne pre firmy s úzkou regionálnou pôsobnosťou.

Naši poradcovia odporúčajú pre klienta najvýhodnejší výber podľa predmetu jeho podnikania, podľa potrieb a očakávaní, s dôrazom na efektívnosť služby a súkromné aj verejné projekty.

Slúži napr. pre: firmy poskytujúce finančné, poisťovacie služby, marketing, obchod, klientov s individuálnymi potrebami, výrobcov, dodávateľov, stavebné firmy, a iné.

Cena je stanovovaná individuálne.

Prístup na obdobie 12 mesiacov.

Vypracovať cenovú ponuku

Štatistika

Technológie a TZB obsahuje min. 35% zákaziek
Materiály obsahujú dodávky do min. 79% projektov
Služby sú využívané pri min. 48% projektov

Produkty sú predmetom a súčasťou min. 63% zákaziek
Stavebné činnosti sa nachádzajú min. 97% zákaziek
Spolupráca firiem je potrebná pri min. 52% projektov

Cenník

Cenník je prístupný pre registrovaných a prihlásených zákazníkov.

Registrujte sa, budeme vás kontaktovať a pripravíme vám ponuku podľa vašich potrieb.

Registrácia

Registrácia je bezplatná a bez záväzkov.

Budeme vás kontaktovať pre overenie registrácie a získanie bonusu.

Registrácia

Bonus

Bonus môže získať klient na základe platnej registrácie.
Bezplatný bonus FREEMIUM je prístup na 7 dní a 10 projektov.

Chcem bonus