Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Kontakt

Maesta a.s.

Majerníkova 22
841 05 Bratislava

ID:
registrácia: Okresný súd Bratislava I.
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5009/B

IČO: 45427852
IČ-DPH: SK2023013971

Hot-line

0918 115 112
Redakcia

Nové objednávky:

0918 115 111 
marketing@zisk.eu

Obchodné oddelenie:

0918 115 113
obchod@zisk.eu

0918 115 112 
info@zisk.eu 

Riaditeľ

 Mapa: