1992 - 2020 – 28 rokov od položenia základov firmy

Už 28 rokov sa zaoberáme marketingom v segmente B2B

Projektinfo – SiNSY – ZiSK.eu už 20 rokov na trhu

Celkový počet projektov 261931
Aktuálne v ČR 140445
Aktuálne v SR 121486
Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

O nás

Pomáhame ľuďom a firmám v ich raste, zvyšovať obrat, znižovať náklady a dosahovať ciele.

Sme lídrom na trhu, informačný, marketingový zdroj v segmente B2B. Zároveň platformou, na ktorej môžu firmy prosperovať.

Prinášame strategické informácie pre rozhodovanie TOP manažmentov i pracovníkov a podporujeme rast spoločností.

Online portal ZiSK.eu – Projektinfo, je popredný portal a informácie sú online uverejňované na portáli, ktorý svojou podstatou vyjadruje heslo: Zákazky – Investície – Stavby – Kooperácia

História

Spoločnosť vznikla v roku 1992 a od svojho vzniku pôsobila na území Čiech aj Slovenska. Spočiatku so zameraním na marketing, analýzy, obchod a podnikateľské príležitosti na trhu.

Od roku 2000, sa spoločnosť špecializuje na monitoring zákaziek a projektov v stavebníctve. Už 17 rokov sa profiluje ako líder na monitoring projektov v Českej a v Slovenskej republike a spolupracuje s významnými investormi a dodávateľmi v sektore stavebníctva.


2017 nové produkty a portál ZiSK.eu

rozšírenie funkcií, služieb2016

2011 online web portál ZiSK.eu

spustenie produktu ZiSK.eu 2005

2000 spustenie verzie Projektinfo a SiNSY

Založenie spoločnosti 1992

Sme otvorení progresívnym nápadom a názorom. Zmysluplné nápady radi uvádzame rýchlo do praxe.
Pružne prinášame novinky na trh.
Zaujíma nás váš názor.
Napíšte nám