Chcete zvýšiť obrat?

Chcete nájsť nových zákazníkov?

Hľadáte zákazky a odberateľov?

Chcete vedieť kde sa čo robí a plánuje?

Potrebujete zistiť kontakty projekty

Chcete znížiť náklady?

Celkový počet projektov 264449
Aktuálne v ČR 140445
Aktuálne v SR 124004
Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Projekty on-line

Ako získavať viac zákaziek a viac predávať

Ako viac predávať, ako znížiť náklady, ako získať viac zákaziek, ako zvýšiť obrat, kde nájsť nových odberateľov, kde kontakty, alebo budeme mať prácu aj o rok?

Riešite podobné otázky?

Viete si predstaviť, že máte denne online prístup k strategickým informáciám o tom všetkom? Dá sa to.

Je veľa ciest. Môžete čakať, ísť na výstavu, cestovať krížom krážom, alebo inzerovať všade kde sa dá. Avšak za akých nákladov? Viete kde sú vaši zákazníci? Je efektívnejšie priamo kontaktovať tých, ktorí potrebujú vaše produkty a služby. Jednoducho pri nízkych nákladoch.

V konkurencii vyhráva ten, kto vie o zákazkách, projektoch aj podrobnosti a má kontakty.

Kde však získať informácie o zákazkách a projektoch? Máme pre vás riešenie – ZiSK.eu.

  • Online portál ZiSK.eu pomáha všetkým užívateľom získavať denne informácie a kontakty zo všetkých regiónov a oblastí podnikania.
  • ZiSK.eu využívajú všetky subjekty bez ohľadu na to, či ste výrobca, predajca, dodávateľ, subdodávateľ technológií, poskytovateľ rôznych služieb alebo stavebná firma. Každý zákazník si dokáže zvýšiť svoju produktivitu a príjmy.
  • Nájdete tu súkromné a verejné zákazky, zámery, investície, nové a aktualizované projekty, všetky typy stavieb zo všetkých regiónov Slovenska a Čiech. Prácu uľahčujú rozšírené funkcie a pokročilé filtre.

FAQ - často kladené otázky

Máte otázky? Pomôžeme vám

Naše inovácie - menia váš svet a biznis

03. 2017 // Hľadá sa – role – rozšírenie

Informácie o tom čo sa hľadá, čo sa bude hľadať, alebo už je, bude postupne doĺňaný o rozšírený popis produktov, materiálov, technológií a služieb.

03. 2017 // Nový portál ZiSK.eu

Nový portál je plne responzívny, prešiel kompletným redizajnom, teda je prístupný zo všetkých zariadení a zo všetkých prehliadačov online.

03. 2017 // Popis projektu – rozšírenie

Popis každého nového a aktualizovaného projektu bude postupne doĺňaný o rozšírený popis produktov, materiálov, technológií a služieb.

03. 2017 // Nové produkty

Na základe podrobného rozboru potrieb klientov sme zaviedli nové produkty, ktoré zodpovedajú činnosti klientov: Produkty a materiály, Technológie a služby, Stavebná činnosť a Na mieru.

AKTUÁLNE

Systém pomáha klientom už 24 rokov
Projekty pre Vás práve zisťuje a overuje 0 ľudí
Od roku 2000 sme uverejnili spolu 427730 projektov
Celkový počet projektov 264449
Aktuálne v ČR 140445
Aktuálne v SR 124004