Chcete zvýšiť obrat?

Chcete nájsť nových zákazníkov?

Hľadáte zákazky a odberateľov?

Chcete vedieť kde sa čo robí a plánuje?

Potrebujete zistiť kontakty projekty

Chcete znížiť náklady?

Celkový počet projektov 256717
Aktuálne v ČR 140445
Aktuálne v SR 116272
Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Naše inovácie

Hľadá sa – role – rozšírenie

Hľadá sa – role – rozšírenie

Informácie o tom čo sa hľadá, čo sa bude hľadať, alebo už je, bude postupne doĺňaný o rozšírený popis produktov, materiálov, technológií a služieb.

Nový portál ZiSK.eu

Nový portál ZiSK.eu

Nový portál je plne responzívny, prešiel kompletným redizajnom, teda je prístupný zo všetkých zariadení a zo všetkých prehliadačov online.

Popis projektu – rozšírenie

Popis projektu – rozšírenie

Popis každého nového a aktualizovaného projektu bude postupne doĺňaný o rozšírený popis produktov, materiálov, technológií a služieb.

Nové produkty

Nové produkty

Na základe podrobného rozboru potrieb klientov sme zaviedli nové produkty, ktoré zodpovedajú činnosti klientov: Produkty a materiály, Technológie a služby, Stavebná činnosť a Na mieru.