Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Funkcionalita budov často nutí architekty a stavitele řešit konflikt designových požadavků s normami a relevantními bezpečnostními předpisy. Protipožární odolnost není „žhavým“ tématem pouze pro hotel

1. 10. 2020  |  20:13

Zničená budova na Ulici kpt. Rašu v Dúbravke sa zmení na zariadenie pre seniorov. Miestni poslanci na poslednom zastupiteľstve schválili dlhodobého nájomcu zanedbanej budovy – spoločnosť Bormed.

Objekt dostane spoločnosť do prenájmu na 30 rokov s nájomným 66-tisíc eur ročne, prestavať ho chce na domov pre zhruba 40 seniorov,“ informovala hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinatová.

Práca na etapy

Práce majú robiť na etapy, v prvej pôjde o rekonštrukciu zničenej budovy, v druhej sa plánuje prístavba s 12-timi izbami so sociálnym zázemím. „V prvej etape sa počíta s investíciou 1,2 milióna eur bez zariadenia interiéru,“ doplnila hovorkyňa.

Dúbravka minulý rok organizovala anketu medzi obyvateľmi, z ktorej vyplynulo, že zničený objekt by mal dostať sociálne využitie.

Dlhodobý nájomca

Na základe toho vyhlásila mestská časť súťaž na jej dlhodobého nájomcu,“ vysvetlila hovorkyňa. Prvého víťaza miestni poslanci neodobrili a navrhli súťaž zopakovať.

Nový dlhodobý nájomca bol odsúhlasený až na poslednom zastupiteľstve. „Spoločnosť Bormed poskytuje sociálne služby 20 rokov, 14 rokov v Borinke a aktuálne šiesty rok v Záhorskej Bystrici v Domove pre seniorov Gerion,“ dodala hovorkyňa.

Súčasťou nového zariadenia majú byť aj spoločenské priestory a priestory pre fyzioterapeutov a cvičenie, kaplnka, kuchynky či zázemie.

Centrum dubravka zariadenie pre seniorov atelier 008.jpg
Foto: www.atelier008.sk
Centrum dubravka zariadenie pre seniorov atelier 008 2.jpg
Foto: www.atelier008.sk
Centrum dubravka zariadenie pre seniorov atelier 008 3.jpg
zdroj:bratislava deň.sk 1.10.2020
Späť na Stavebníctvo aktuálne