Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Analýza Slovenského stavebníctva - očakávania

6. 5. 2020  |  11:05

Pokiaľ sa pozrieme na spoločnosti z hľadiska zamerania ich činností, zistíme, že inžinierske staviteľstvo očakáva väčší prepad trhu, a to o 15,5 % v tomto roku a ďalší prepad o 5,0 % v nasledujúcom roku.

Pôvodne spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom (k druhému polroku roka 2019) predikovali rast trhu o 1,8 % v roku 2020. Celkovo sa teda jedná o prepad trhu o 17,3 % oproti pôvodným očakávaniam.

Pozemné staviteľstvo vidí situáciu o niečo viac optimisticky. Pozemné staviteľstvo počíta s prepadom trhu v tomto roku o 12,1 % a v nasledujúcom roku s ďalším prepadom o 1,1 %. Pôvodne (k druhému polroku roka 2019) v oblasti pozemného staviteľstva spoločnosti očakávali pokles trhu o 0,2 % v roku 2020.

V tomto ohľade sa jedná o celkový prepad trhu o 11,9 % oproti pôvodným očakávaniam.

Viac informácií a celá štúdia na stiahnutie TU:  

vývoj stavebníctva očakávania 2020 

Zdroj: štúdia CEEC Research

Späť na Stavebníctvo aktuálne