Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Asfalt musí kvůli vyhlášce do laboratoře, opravy silnic se prodražují

2. 12. 2019  |  08:08

Pokud test zařadí asfaltové kry nebo drť do čtvrté nejhorší kategorie, mohou jen na skládku nebezpečného odpadu. „Je to teď zásadní změna, stavby to velmi prodražuje,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro dopravu, investice a veřejné zakázky.

Zdražení může podle něj u asfaltu činit i deset až patnáct procent. „Měli jsme akci za padesát milionů a nárůst byl třeba v relaci odhadem pět až deset milionů korun,“ doplnil Sviták.

„Je to velká komplikace. Testy se musí dělat u všech opravovaných úseků. V případě nejhoršího vzorku a v případě, že asfalt nejde použít k recyklaci za studena na místě, je to prodražení v řádech několika tisíc korun za tunu recyklátu, což už jsou pořádné peníze,“ přiblížil ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička.

Levné nejsou ani laboratorní testy. Na jednom opravovaném úseku může být odebráno i několik vzorků. Navíc zdaleka ne všechny laboratoře, které mohou stanovovat polyaromatické uhlovodíky, se zabývají i těmito asfalty. Laboratoře jsou zavaleny vyhodnocováním vzorků.

„Laboratoří, o kterých víme, že stanovují PAU pro účely této vyhlášky, je přibližně deset. Ceny se pohybují mezi 2 000 do 2 500 korun za jedno stanovení,“ uvedl Ondřej Charvát z tiskového odboru ministerstva životního prostředí. Minimálně ještě jednu takovou částku musejí vlastníci silnic vynaložit kvůli odebrání vzorků na práci nebo dopravu.

Testem projde každých pět tisíc metrů čtverečních

Test by se měl dělat z každých pěti tisíc metrů čtverečních opravované silnice. Pokud by vlastník silnice vzorky nenechal prověřit, musel by s vyfrézovaným asfaltem nakládat jako s nebezpečným odpadem. To znamená, odvézt jej na speciální skládku.

„Zatím nám vzorky vycházely relativně dobře. Teď se ale objevil úsek, kde je asfalt nejhorší kategorie. Budeme požadovat, aby projektant stanovil v souladu s vyhláškou zpracování na místě. Abychom nemuseli vyfrézovaný materiál řešit velice drahým skládkováním,“ řekl Jan Růžička.

Nikdo dopředu neví, kolik takových míst v silniční síti kraje bude.

Potíž je navíc v tom, že některé projektové práce zadal kraj dlouho dopředu, než vešla v platnost ministerská vyhláška. S odebíráním vzorků a případnými náklady na skládkování tehdy nikdo nepočítal.

„Protože už dnes máme nějaké projektové dokumentace vyrobené, máme strach, že se ceny posunou úplně jinam. Pokud se tam objeví čtvrtá nejhorší kategorie asfaltu T4 a nebude ji možné zpracovat recyklací za studena na místě,“ uvedl Jan Růžička.

Do konce listopadu plánuje kraj vyhlásit výběrová řízení na rekonstrukce krajských silnic za 160 milionů korun.

Firmy bude hledat kraj na opravy silnic třetí třídy v Roztokách u Jilemnice, Mříčné a Janově nad Nisou. Zaplatí je z vlastního rozpočtu. Krajská správa silnic už u těchto nově připravovaných oprav odebírá vzorky asfaltu a bude požadovat přizpůsobení technologie oprav.

Na období 2021 až 2023 připravuje kraj projekty oprav na několika desítkách úseků silnic druhých a třetích tříd a mostů.

cesta

zdroj:Idnes.cz 2.12.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne