Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

BD Vídeňská

4. 12. 2018  |  20:53

Budova bude postavena na místě stávající zelené plochy a navazuje na stávající uliční zástavbu mezi ulicemi Kamenná a Vinohrady. Jedná se o novostavbu bytového domu s komerčními prostory a hromadnými podzemními garážemi. Budova bude sestávat ze tří bloků A, B a C. Blok A bude osazen výše v západní části pozemku a orientace jeho fasád je tedy východ – západ, čemuž jsou přizpůsobeny dispozice bytů. Blok B pak sestává z křídla, ležícího v přímé vazbě na ulici Vídeňskou – dispozice bytů jsou klidovými částmi orientovány do vnitrobloku, do ulice jsou umístěny jen kuchyně, sklady a hygienické prostory, obchodní parter navazuje na urbanistický hodnotné přízemí, a z křídla obloukového půdorysu. Pěší napojení vnitroblokového prostoru je vedeno třemi podchody. Blok C navazuje na uliční čáru bloku B v jeho severní části.

Parkovací a odstavná stání jsou s výjimkou několika venkovních stání umístěna ve dvou podzemních podlažích, umístěných pod stavbou. Blok A má 2 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží, blok B má 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží, v bloku C jsou parkovací stání umístěna na terénu, v 1. PP jsou umístěny komerční prostory a má 6 nadzemních pater převážně bytového charakteru . Stavba bloku A má dvě schodišťová jádra, ze kterých je přístup do jednotlivých bytů. Stavba bloku B má 5 schodišťových jader, ze kterých jsou přístupny jednotlivé byty. V podzemních podlažích jsou navrženy hromadné garáže a technické zázemí domu. V domě je navrženo 104 bytů o velikosti 1+kk až 4+kk ( nad 100m2). Ke každému bytu přináleží sklepní kóje příp. komora. Do objektu je umožněn bezbariérový přístup přes jednotlivá schodišťová jádra, ve kterých jsou umístěny výtahy. Blok C má dvě schodišťová jádra, ze kterých jsou přístupny jednotlivé byty. V domě je navrženo 58 bytů. Ke každému bytu přináleží sklepní kóje příp. komora

 

 

 

videnska-vizualizace

Späť na Stavebníctvo aktuálne