Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Bratislava vyšla z tieňa. Štúdiou chce zabezpečiť tisíce nájomných bytov

7. 5. 2021  |  15:09

Chýbajúce obecné bývanie a vysoké ceny na realitnom trhu rozhýbali samosprávu a developerov. Rokovania o lokalitách budú náročné

Urbantická štúdia (UŠ) umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy z dielne hlavného mesta by sa nemala skončiť odškrtávaním tých z 13 navrhovaných území, ktoré prešli cez sito prerokovania. Štúdia a jej predchodkyňa Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 stoja z viacerých príčin za hlbšie zamyslenie nielen na úrovni mesta a mestských častí.

V troch variantoch v štyroch mestských častiach ponúka štúdia podľa platného územného plánu vyše 2 tisíc bytov, v 1. variante viac ako 8-tisíc a v 2. variante vyše 10-tisíc. Aj najnižší počet nájomných bytov by bol úľavou v situácii, keď sa Bratislava pozerá na rakúsku Viedeň, ktorá vlastní 220-tisíc nájomných bytov a buduje svoj nájomný bytový fond desiatky rokov spolu so súkromnými aktérmi.Návrh lokalít nájomného bývania

  • Vlastníctvo hlavné mesto Bratislava: Bazová (Ružinov), Pastierska (Rača), Bratská, Sosnová a Šustekova (Petržalka)
  • Vlastníctvo hlavné mesto Bratislava a súkromné: Na vrátkach (Dúbravka) a Pekná cesta (Rača)
  • Vlastníctvo súkromné: Mlynské Nivy (Ružinov), Račianska a Východná (Rača), Agátová (Dúbravka), Muchovo námestie a Viedenská cesta (Petržalka)

Zdroj: Urbanistická štúdia

V roku 2020 bolo podľa UŠ na území Bratislavy 1 906 bytov v celom obecnom fonde (mesta a mestských častí), čo je veľmi málo vzhľadom na polmiliónové hlavné mesto, ktoré by mohlo aj nájomnými bytmi pomôcť svojim obyvateľom riešiť ich sociálne problémy. Nehovoriach o potrebe nájomných bytov pre mestských policajtov, zdravotné sestry, učiteľov a iné žiadané profesie. V neďalekom okresnom meste Malacky sa postavili podobnej výzve čelom v rámci svojich možností. Tento rok zrekonštruovali 11 bytov primárne pre lekárov a učiteľov, ktorých majú nedostatok. Samozrejme, dá sa to aj inak. Ak staviate novú nemocnicu, postavíte k nej aj ubytovňu, ako to robí Svet zdravia v Nemocnici novej generácie Bory.

zdroj:Bratislava deň 7.5.2021 

Späť na Stavebníctvo aktuálne