Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Bratislavský dopravný podnik plánuje zaobstarať desať obojsmerných električiek za 26,9 milióna eur

11. 2. 2021  |  15:54

Zákazka bude financovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) kúpi desať obojsmerných električiek za 26,9 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 10 kusov nových nízkopodlažných obojsmerných električiek s dĺžkou do 32,5 metra, pre rozchod 1 000 mm s kapacitou aspoň 230 cestujúcich pri piatich osobách na meter štvorcový, s podielom nízkej podlahy aspoň 85 percent,“ uvádza sa v oznámení ÚVO.

Predpokladaná hodnota zákazky je 26,9 milióna eur a lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 10. marca.

Zákazka bude financovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo špecifického cieľa Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD.

zdroj:reality trend 11.2.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne