Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Bratislavský hrad čaká posledná 13-miliónová fáza rekonštrukcie

7. 2. 2018  |  12:44

REKONŠTRUKCIA BRATISLAVSKÉHO HRADU POKRAČUJE

Obnova najvýznamnejšieho stavebného symbolu Bratislavy a Slovenska, Bratislavského hradu a jeho areálu, bude pokračovať. Na včerajšej tlačovej konferencii to oznámil Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky v zastúpení jej vedúceho Daniela Guspana.

Pôjde už o tretiu fázu rekonštrukcie, keď sa nadviaže na predchádzajúcu, v rámci ktorej sa vybudovala podzemná garáž, kultúrny priestor v podobe tzv. Zimnej jazdiarne a replika barokovej záhrady z tereziánskeho obdobia. Všetky tieto zámery už prinášajú prínosy, okrem finančných (zhruba 260-tisíc eur) je to predovšetkým mimoriadna estetizácia areálu a zlepšenie jeho funkčnosti. V rámci druhej fázy ešte ostáva dokončenie a sprístupnenie nálezov keltsko-rímskych architektúr.

Dôvodom k spusteniu tretej fázy obnovy bol kritický stav budov na Severných hradbách, ako aj snaha dokončiť celkovú obnovu celého areálu. Predmetom tejto časti obnovy Hradu tak je rekonštrukcia objektu na Severných hradbách, ako aj ostatných plôch na Severnej terase, obnova budovy nad Mikulášskou bránkou, rekonštrukcia gotickej Žigmundovej brány spoločne s Východnou terasou, obnova bastiónu Leopoldovej brány, v ktorom sa nachádzajú zvyšky veľkomoravských architektúr, ktoré by mali byť ďalej sprístupnené, obnova nádvoria za bránou za účelom využitia pre kultúrne podujatia, a nakoniec revitalizácia fasády budovy na Západnej terase, ktorá sa farebne zjednotí s Hradným palácom. Pre verejnosť rekonštrukcia prinesie aj nové priestory pre rýchle občerstvenie, verejné toalety a celkovú estetizáciu prostredia. 

Bratislavský hrad čaká posledná 13-miliónová fáza rekonštrukcie

Bratislavský hrad čaká posledná, tretia fáza rozsiahlej rekonštrukcie. Predpokladaná suma je 13 miliónov eur. Ako v stredu pred novinármi povedal vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan, k verejnej súťaži chcú pristupovať transparentne, aby neboli žiadne pochybnosti o efektívnom nakladaní s verejnými zdrojmi.

Cieľom rekonštrukcie je zabezpečenie riadneho stavu pamiatky v súlade so zákonom o pamiatkovej starostlivosti. Verejná súťaž na dodávateľa prác sa uskutoční podľa zákona o verejnom obstarávaní.

D. Guspan podotkol, že informácia bude zverejnená vo Vestníku EÚ aj vo Vestníku verejného obstarávania. „Pridáme na záver verejného obstarávania aj elektronickú aukciu, ktorá vygeneruje najlepšiu cenu na trhu,“ dodal.

„V priebehu štyroch až šiestich mesiacov by mohol byť známy víťazný uchádzač,“ povedal Guspan s tým, že rekonštrukcia ôsmich objektov v areáli Bratislavského hradu by mala trvať 24 mesiacov. „Cieľom je, aby hrad slúžil všetkým obyvateľom Slovenska i NR SR a aby sa tu vytvorila oáza pokoja a miesto, kde budu návštevníci chodiť radi,“ dodal. 

Priestory budovy na severných hradbách, ktoré čaká obnova, majú rozlohu viac ako 28-tisíc štvorcových metrov. Na Hrade zriadia parlamentnú knižnicu, budú tu administratívne priestory, reprezentačné priestory i priestory pre parlamentné výbory.

Rekonštrukcia Bratislavského hradu prebieha v súlade s uznesením vlády z roku 2008. Podľa D. Guspana v súčasnosti budovy nezodpovedajú právnym predpisom, hygienickým predpisom ani predpisom o bezpečnosti práce.

Posledná fáza obnovy areálu v sebe zahŕňa aj pripojenie inžinierskych sietí, opravu nosných konštrukcií, obnovu historických murív i reštauračné práce.

Šéf Kancelárie NR SR pripomenul, že Hrad bol miestom viacerých významných podujatí. Uskutočnil sa tu mimoriadny samit EÚ, samit predsedov národných parlamentov EÚ, ECOFIN, COSAC.

V minulom roku Kancelária NR SR zarobila na prenajímaní priestorov 202 722 eur, za parkovanie v garáži, kde parkovalo asi 25-tisíc áut, 102-tisíc eur.

27751766_1171048216362735_2721620114129231740_n 27857857_1171048206362736_6333653980713838612_n

Zdroj: 07.02.2018, 11:15 | SITA // https://www.etrend.sk/ekonomika/bratislavsky-hrad-caka-posledna-13-milionova-faza-rekonstrukcie.html // https://www.facebook.com/BratislavaYimby/posts/1171048363029387

Späť na Stavebníctvo aktuálne