Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Bratislavský kraj plánuje do rekonštrukcii základných škôl investovať obrovskú sumu

9. 7. 2021  |  06:23

Financie získané z externých zdrojov sú určené na investície do budov a zvyšovanie kapacít.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) investuje do základných škôl (ZŠ) v kraji 40 miliónov eur. Určené sú na investície do budov a zvyšovanie kapacít škôl. Informoval o tom Jozef Gabík z BSK.

Samosprávnemu kraju sa v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) podarilo získať pre ZŠ v kraji viac ako 40 miliónov eur,“ uviedol.

Európska komisia schválila revíziu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorej súčasťou je aj nový špecifický cieľ – podpora zvýšenia kapacít v ZŠ na území BSK. Ministerstvo v nadväznosti na to vyhlásilo 29. júna výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

NÁROČNÝ PROCES ARGUMENTÁCIE

Finančné prostriedky poslúžia na vybudovanie prístavieb, nadstavieb existujúcich škôl, ale aj budovanie nových školských objektov, vrátane zázemia v podobe kuchýň, jedální, telocviční a úpravy vonkajších areálov.

Školy musia byť v súlade s konceptom SMART vzdelávania, ktorý je založený na myšlienke vybudovania školskej infraštruktúry, ktorá poskytuje vzdelávanie a komplexný rozvoj zodpovedajúci potrebám 21. storočia a definuje funkcie, ktoré by SMART škola mala plniť,“ vysvetlil Gabík.

Tejto výzve predchádzal dlhý a náročný proces argumentácie v prospech podpory tejto aktivity. Budovanie kapacít ZŠ totiž doteraz ani v programe IROP, ani v inom operačnom programe pre územie Bratislavského kraja oprávnené nebolo. Museli sme Európsku komisiu presvedčiť o tom, že práve toto je kritická oblasť, kde je potrebné investovať a zároveň sa zaviazať k tomu, že tieto prostriedky z finančného nástroja REACT-EU dokážeme zmysluplne využiť aj v krátkom čase do roku 2023,“ vysvetlila riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

CHÝBAJÚCE KAPACITY V ZŠ

Chýbajúce kapacity v ZŠ sú obrovským problémom našich samospráv. Každý rok sa do kraja prisťahuje priemerne osemtisíc nových obyvateľov. Sú to väčšinou ľudia v produktívnom veku a rodiny, ktoré vytvárajú zvýšený tlak na infraštruktúru vzdelávania a služby v mestách a obciach. Som preto rád, že samosprávy získali možnosť čerpať na svoje projekty externé zdroje z eurofondov,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.

Tieto projekty predstavujú prvú fázu investícií do ZŠ v kraji. „Ďalšie peniaze na túto oblasť získame z Plánu obnovy a odolnosti,“ uzavrel.

zdroj:Bratislava deň.sk 9.7.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne