Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Čadca si objednala výstavbu 138 nájomných bytov

6. 2. 2018  |  18:56

Čadca si objednala výstavbu 138 nájomných bytov

Mesto Čadca zaplatí za vybudovanie bytových domov so 138 nájomnými bytmi, vrátane technickej vybavenosti, vyše šesť miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Výstavbu bytových domov má zabezpečiť miestna spoločnosť CADevelop za dva roky.

Mesto Čadca si dalo vybudovať tri bytové domy so 138 nájomnými sociálnymi bytmi za 6,15 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (7,38 milióna eur vrátane DPH). Za zhotoviteľa stavebných prác vybralo vo verejnej súťaži miestnu spoločnosť CADevelop, ktorá predložila ponuku ako jediná a bytové domy má postaviť za dva roky.

Vyplýva to z výsledku verejného obstarávania zverejneného vlani v novembri. Mesto neskôr od firmy postavené byty odkúpi na základe zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.

Aj trojizbové

Každý z troch bytových domov bude mať dvadsať jednoizbových, šestnásť dvojizbových a desať trojizbových bytov, ako aj nebytové priestory a technickú vybavenosť, teda pripojenie na inžinierske siete a dopravnú infraštruktúru. Bytové domy budú postavené na parcele o výmere 11 616 štvorcových metrov.

Úspešný uchádzač ako budúci predávajúci zabezpečí vhodný pozemok na výstavbu domov v katastrálnom území mesta Čadca, projekt nájomných bytových domov s tým, že bytové jednotky musia byť navrhnuté tak, aby bol dosiahnutý najvyšší možný pomer dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR k úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ako aj výstavbu nájomných bytových domov vrátane technickej vybavenosti v súlade s územným plánom mesta.

Štandardné vybavenie

Vybavenie všetkých bytov musí zodpovedať bežnému štandardu v zmysle zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti bude stáť v prepočte 741,67 eur bez DPH (890 eur vrátane DPH) na jeden štvorcový meter celkovej podlahovej plochy bytových domov.

Maximálna kúpna cena za budúci prevod vlastníckeho práva k bytovým domom je podľa zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zhruba 5,3 milióna eur bez DPH za bytové jednotky a nebytové priestory, 237,5 tisíca eur za pozemok a 616,9 tisíca eur za inžinierske siete a komunikácie.

Zdroj: 06.02.2018, 11:01 | SITA // https://reality.etrend.sk/byvanie/cadca-si-objednala-vystavbu-138-najomnych-bytov.html

Späť na Stavebníctvo aktuálne