Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Cena za moderný kampus pre SAV v Bratislave na Patrónke sa začína pri 60 miliónoch

21. 5. 2021  |  16:32

Slovenská akadémia vied by chcela do konca roka vyhlásiť verejnú medzinárodnú architektonickú súťaž. V pláne sú parkové úpravy aj nový pavilón

V prípade obnovy rozsiahleho areálu Slovenskej akadémie vied (SAV) na bratislavskej Patrónke budú musieť akademici opäť ukázať, že tak ako pri akomkoľvek výskume, sú trpezliví, zdravo tvrdohlaví, vedia nájsť finančné zdroje a reálnu spoluprácu. Premena areálu, ktorý vznikal od polovice 60-tych rokov 20. storočia v niekoľkých etapách, na moderný vedecký kampus 21. storočia, bude náročná.

Zrevitalizovaný areál na Patrónke má byť prostredím pre vedeckú prácu a lákadlom pre kvalitných ľudí zo slovenských vysokých škôl aj zo zahraničia. „V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Komenského, Bratislavským samosprávnym krajom a mestom Bratislava chce SAV vytvoriť podmienky pre excelentný interdisciplinárny výskum v šiestich oblastiach súvisiacich s civilizačnými vplyvmi, priamou podporou zelených opatrení, digitalizáciou, informatizáciou a sociálnou inklúziou. To v rámci pripravovaného spoločného výskumného Centra vedy, inovácií a spolupráce,“ vysveľuje podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Pavol Siman na stránke SAV.

Aby však úsilie akadémie malo zmysel, revitalizáciu bude treba doviesť do konca, pretože na polovičaté riešenia slovenská veda vždy iba doplácala. Samozrejme, treba získať aj financie, pretože bez peňazí a vôle to nejde. Stačí sa pozrieť pre poučenie do minulosti. Areál stavali na základe návrhov niekoľkých projekčných kancelárií pod vedením architektov.

zdroj:Bratislava deň 21.5.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne