Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Chcú stavať novú reštauráciu...

8. 7. 2019  |  08:04

Pod označením Ázijské bistro Panda nájdete na Slovensku viacero prevádzok. Majú rovnaký koncept, ktorý je u nás zavedený už od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Jednu z takýchto prevádzok nájdete aj na Riazanskej ulici v bratislavskom Novom Meste.

Trojpodlažný objekt

Práve tejto prevádzky sa týkajú aj zmeny. Jej majiteľ predložil úradom zámer, ktorý počíta s vybudovaním novej reštaurácie na pozemkoch v areáli terajšieho bistra. Podklady hovoria o tom, že na Riazanskej ulici by mal vyrásť trojpodlažný objekt.Ten by mal mať pôdorysné rozmery približne 36 x 14,8 metra, keď má byť osadený v severnej časti pozemku. Na prvých dvoch podlažiach má byť umiestnená prevádzka reštaurácie. Podľa dokumentácie by tu mala byť situovaná odbytová plocha, kuchyňa, sklady, hygienické zázemie pre zákazníkov a komunikačné priestory.

Na treťom nadzemnom podlaží majú byť situované administratívne priestory, sklady, technické zázemie a komunikačné priestory. Na pozemkoch, ktoré majú celkovú rozlohu 1284 štvorcových metrov, má objekt zabrať 450 štvorcových metrov.

Ako súkromná osoba

Vstup a vjazd na pozemok majú byť riešené z Riazanskej ulice. Celý komplex má obsluhovať parkovisko umiestnené na pozemkoch investora v južnej časti. Celková kapacita parkoviska by mala byť 23 parkovacích stojísk.

Zámer stavať novú reštauráciu na Riazanskej ulici predložila úradom súkromná osoba vietnamského pôvodu. Okrem iného stojí aj za cestovnou kanceláriou CK Asia Special, kde je od roku 1995 vedúcim organizačnej zložky. Ide pritom o pobočku českej cestovnej kancelárie na Slovensku.

riazanska-ulica zdroj:Reality trend 8.7.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne