Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Chystá sa ďalšia novostavba a v nej 113 apartmánov

10. 5. 2018  |  18:22

Chystá sa ďalšia novostavba a v nej 113 apartmánov

Už o tri roky by v Košiciach mohla vyrásť ďalšia novostavba, polyfunkčný objekt Opacity, s prevažujúcou funkciou bývania a doplnkovou funkciou mestskej občianskej vybavenosti.

Investorom a vlastníkom pozemku je fyzická osoba

Investor a vlastník pozemku Juraj Čonka - Skyba, ho podľa zverejneného zámeru plánuje postaviť v MČ Juh, za areálom autoumyvárne Dunajská, medzi Štúrovou a Táborskou ulicou. Objekt by mal mať tvar nepravidelného päťuholníka, maximálne 10 nadzemných podlaží chce investor terasovito odstupňovať smerom k Štúrovej ulici.

Celkové náklady takmer 11 miliónov eur bez DPH

Po dokončení ( predpoklad v roku 2021 ) objekt ponúkne 113 apartmánov ( 1 až 4-izbových ), plus 194 parkovacích miest na podzemnom parkovisku a 21 parkovacích miest vo voľnom teréne vedľa stavby. Predpokladané celkové náklady predstavujú sumu takmer 11 miliónov eur bez DPH.

Projekt môže verejnosť pripomienkovať 21 dní

Reálny začiatok stavby a realizácia projektu je závislá od získania všetkých povolení. Zatiaľ je v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie, verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva.

b97d1934-3fc7-4637-bcdc-093357c06811_image_2
b97d1934-3fc7-4637-bcdc-093357c06811_image_3
Zdroj: TELEVÍZIA KOŠICE, 10.05.2018 11:30 | Spravodajstvo // Foto/Text: enviroportal.sk // https://www.tvkosice.sk/video/5af40dca4526ca0c74f174cc

Späť na Stavebníctvo aktuálne