Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Ďalší vežiak na Nivách bude napokon nižší. Developer urobil v projekte zmeny

2. 12. 2019  |  07:36

Ďalšie plány developera sa týkajú trojuholníkového územia medzi ulicami Mlynské nivy, Košická a Chalupkova, teda aj na mieste dočasnej autobusovej stanice. Je zrejmé, že s prácami sa tu nezačne skôr, ako bude v prevádzke nová stanica.

HB Reavis aktuálne od mesta dostal súhlasné záväzné stanovisko k projektu, ktorý po jeho detailnejšom rozpracovaní obsahuje niekoľko zmien.

Nižšia veža, viac parkovacích miest

Jedna z úprav sa týka aj budúcej výškovej dominanty Twin City bloku C, čo je oficiálny názov celého zámeru. Vežiak na rohu Mlynských nív a Košickej mal pôvodne siahať aj s prekrytím technológií na vrchu do výšky 125 metrov ako veža Nivy Tower oproti, no napokon bude nižší.

Developer uvádza, že dosiahne výšku 114 metrov. Zároveň sa zmenší aj počet nadzemných podlaží – z 27 na 25. Budova je navrhnutá s mezanínmi uprostred a pod vrchným podlažím, ktoré sú pôdorysne redukované s veľkou terasou.

Ďalšou zmenou v projekte je oficiálne prepojenie pôvodne dvoch samostatných budov navrhnutých rovnobežne s Chalupkovou ulicou. Tie vytvárajú objekt tvaru „L“ pozostávajúci z 10- a 11-podlažnej časti. Znamená to, že sa zlúči technologické vybavenie objektov a uvoľnené suterénne priestory sa využijú na parkovanie.

Celkovú kapacitu na parkovanie v podzemných podlažiach developer zvýšil v zámere o 205 miest – z 1 357 na 1 562. Garáž bude mať tri podzemné podlažia.

„Objekty sa tým stávajú v zabezpečení nárokov statickej dopravy sebestačné a nie je potrebné zabezpečovať časť parkovacích stojísk v susednom parkovacom dome,“ uvádza developer v dokumentácii. Na mysli má parkovací dom pri Twin City, ktorý rieši v samostatnom povoľovacom procese a kde počíta so 741 parkovacími miestami na troch podlažiach.

Úprava v projekte sa týka aj vypustenia pôvodne zamýšľaného vjazdu do garáží z ulice Mlynské nivy, kde bude ďalšia samostatne stojaca budova s 11 podlažiami, vedľa nárožného vežiaka. Vjazdové a výjazdové rampy sú navrhnuté z Košickej a Chalupkovej ulice.

V projekte je zakompovaná aj zmena jednosmerného cyklistického chodníka rovnobežne s Mlynskými nivami na obojsmerný a jeho oddelenie od cestného telesa zeleným pásom.

Bez zmien je posledný plánovaný objekt v území – 10-podlažná budova pozdĺž Košickej ulice.

Aktualizované o 15:09: „Pôvodný rámec projektu sme spresnili v súlade so samotným vývojom projektu, našou komplexnou stratégiou Nových Nív a samozrejme v súlade s územným plánom zóny Chalupkova,“ povedala k zmenám Martina Jamrichová, Country Marketing & PR Manager HB Reavis Slovakia.

„Každý projekt je živý organizmus, ktorý sa v procese plánovania a výstavby rôzne vyvíja, funkciu projektu na rohu Mlynských nív a Košickej však aj naďalej zachovávame - či už komfortom, ponukou služieb, stratégiou výberu prevádzok v parteri alebo samotnými verejnými priestormi,“ dodala.

V dvoch etapách

V súvislosti s úpravami sa minimálne menia celkové parametre projektu, ktorý zahŕňa o niečo väčšiu zastavanú plochu 10 020 štvorcových metrov. Celková nadzemná podlažná plocha presiahne 118-tisíc štvorcových metrov.

Budovy majú zasunutý parter s priestorom pre obchodné prevádzky. Inak je celý nadzemný priestor navrhnutý ako kancelárie.

Z dokumentácie vyplýva, v akej postupnosti má v lokalite pokračovať výstavba. Prvá etapa počíta s budovaním suterénneho parkovania, administratívnou budovou pozdĺž Mlynských nív a druhou budovou v tvare „L“ rovnobežne s Chalupkovou.

Až v druhej etape vznikne 25-podlažná výšková veža a vedľa nej nižšia administratívna budova rovnobežná s Košickou ulicou.

V priestore medzi budovami vybuduje developer vnútroblok prístupný verejnosti. „Centrálna plocha - námestie je ponechané ako otvorený priestor pre rôznorodé aktivity s vodným prvkom,“ približuje HB Reavis.

Magistrát zámer odobril s niektorými pripomienkami. Nesúhlasí napríklad s navrhnutým dopravným pripojením objektu rovnobežne s Košickou priamo na komunikáciu. „V dotknutom úseku žiadame zachovať súvislý chodník v jednej nivelete zdvihnutý oproti vozovke,“ napísalo mesto, ktoré zároveň priestor pre zastavovanie autobusov na Košickej žiada umiestniť priamo do tretieho jazdného bus-pruhu.

Pribudne ešte jedna veža

Na tejto časti projektu na Mlynských nivách spolupracuje HB Reavis s londýnskym architektonickým štúdiom Allford Hall Monaghan Morris. Výstavba by mala trvať približne päť rokov.

Nie je to všetko z plánov developera v území. Pribudne tu aj spomínaný parkovací dom a okrem neho ešte štvrtá výšková budova v tesnej blízkosti Sky Parku, ktorá nahradí súčasnú budovu dočasnej stanice, kde sídli aj Alza.

Posledný vežiak od HB Reavis na Nivách má dosiahnuť výšku 75 metrov, bude mať 20 podlaží vrátane ustúpeného horného pre technické priestory.

Podlažnosť bude pôdorysne rozdelená sčasti na osem nadzemných podlaží a sčasti na 19 podlaží. Prvých osem podlaží vytvorí podnož, z ktorej vystupuje ďalej 11 podlaží veže.

Ako svoju prvú výškovú budovu v území dokončil HB Reavis vlani Twin City Tower na rohu Mlynských nív a Karadžičovej. Tento rok ju developer predal za 120 miliónov.

O finančnom vysporiadaní transakcie informoval HB Reavis v polovici novembra. Novým majiteľom je juhokórejský inštitucionálny investor zastúpený Valesco Group spolu s AIP Asset Management. Kúpna cena odráža výnos akvizície na úrovni 5,75 percenta. Transakcia predstavuje prvý vstup juhokórejského kapitálu na slovenský realitný trh.

nove-nivy-1 zdroj:reality trend 2.12.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne