Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Do budovy záchytky zatéká, opravu musí schválit město

11. 3. 2019  |  17:11

„V nejbližší době podáme žádost o stavební povolení, nicméně ještě čekáme na odsouhlasení finančních prostředků z vedení Prahy, poté vyhlásíme výběrové řízení a zahájíme přestavbu,“ popisuje David Doležil, ředitel Městské polikliniky Praha, která záchytku provozuje. Kromě již zmíněných oprav se změní i vnitřní uspořádání objektu a zvýší se jeho kapacita.

Záchytná stanice může nyní poskytnout lůžko až 22 pacientům, po přestavbě přibudou další 3 lůžka. Před pár dny se s projektem rekonstrukce záchytné stanice seznámili členové zdravotního výboru.

„Nebudeme chtít projednání zbytečně odkládat,“ slibuje radní Milena Johnová. A dodává, že projekt počítá s náklady okolo 20 milionů, stavět by se mohlo již během léta. „Projekt počítá s postupnou rekonstrukcí tak, aby část kapacity byla vždy k dipozici. Rekonstrukce by také měla probíhat v letních měsících, kdy je počet hospitalizovaných pacientů významně nižší,“ dodává Johnová.

Za celý rok napočítali místní lékaři 5400 hospitalizací, za které klientům vyúčtovali 10,5 milionu korun. Pouze 26 procent pohledávek ale pacienti Městské poliklinice opravdu uhradili. Od roku 2013 eviduje Městská poliklinika dluh od klientů ve výši 46,7 milionu korun. Vymáhání je složité, často se jedná o stejné klienty, kteří nemají žádný majetek ani příjmy, nebo o cizince.

nemocnica bulovce1

zdroj:denikcz 11.3.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne