Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Dobré správy pre Karlovu Ves: Obyvatelia sa možno konečne dočkajú cyklotrasy

15. 3. 2021  |  13:26

Nová cyklotrasa by mohla byť vybudovaná pri Karloveskom ramene od Marka Twaina po Most Lafranconi. V minulosti viedol ohľadom tohto projektu spor bratislavský magistrát a Univerzita Komenského, pričom sa dohadovali o zámene pozemkov.

Pred letom starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová apelovala na chýbajúcu cyklotrasu. „Za jeden stôl pozvala zástupcov Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá vlastní pozemky v zátoke, a mesta, ktoré by mohlo tieto pozemky získať do svojho vlastníctva a vybudovať tam novú cestu pre cyklistov a chodcov,“ vysvetľuje mestská časť.

„Momentálne sa pripravujeme na geodetické zameranie, ktoré bude realizovať mestská organizácia GIB. Po jeho uskutočnení predložíme materiál o trasovaní tejto cyklotrasy na mestské zastupiteľstvo. K výmene pozemkov dôjde až po jeho schválení, ako je predrokované s univerzitou. Súbežne s tým sa spustí príprava stavebného projektu, aby sme mohli čo najskôr začať stavať,“ uviedla hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

Presný termín možného začiatku prác je však stále zahalený rúškom tajomstva. Jedno je však isté – karloveskí chodci a cyklisti tento rok ešte cyklotrasu nevyužijú.

zdroj:Bratislava deň15.3.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne