Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

DokaXact – nový level presného nastavenia debnenia

22. 4. 2021  |  20:17

DokaXact je prvý bezdrôtový interaktívny systém založený na snímačoch, určený na vysoko presné nastavenie stenových debniacich systémov pri realizácii vertikálnych stavebných objektov, ako sú jadrá výškových budov.

Tento systém pomáha stavebnému personálu a geodetom rýchlo a presne osadiť a zrovnať stenové debnenie nesené samošplhacími systémami.

DokaXact uľahčuje a zjednodušuje tradičný postup geodetických prác pomocou inteligentného digitálneho systému. Vďaka tomu je možné monitorovať presnosť osadenia celej zostavy stenového debnenia online, a tak predísť možným chybám v presnosti (zvislosti) stavebnej konštrukcie a vyhnúť sa finančne náročným, dodatočným úpravám po betonáži.

Viaceré snímače pripevnené k definovaným bodom debnenia presne merajú skutočný sklon debnenia a bezdrôtovo komunikujú s centrálnou procesorovou jednotkou. | Zdroj: Doka

Systém DokaXact dokáže merať zvislosť monolitických konštrukcií s presnosťou ± 2 mm. Je možné ho využiť pri zhotovovaní komunikačných jadier výškových budov alebo aj pri napojení prefabrikovaných betónových prvkov na betónové jadro.

Použitím aplikácie DokaXact je možné debnenie umiestniť a vyrovnať do ďalšieho betónovacieho záberu s vysokou mierou presnosti (± 2mm). |

Online monitorovanie polohy debnenia počas debniacich prác

Vďaka DokaXact je možné realizovať stavebnú konštrukciu presnejšie ako kedykoľvek predtým. Vďaka funkcii online monitorovania sú viditeľné potenciálne pohyby debnenia vo všetkých fázach – od nastavovania debnenia až po nalievanie betónu. Stavbyvedúci sú teraz schopní sledovať pomocou online aplikácie reálne stavebné tolerancie nepretržite odkiaľkoľvek, čo umožňuje prijať preventívne opatrenia, aby sa predišlo nákladným opravám po betonáži.

Na akých stavbách je možné využiť DokaXact

Systém DokaXact je vhodný pre viaceré sektory v stavebníctve. Primárne je určený pre použitie na výstavbu výškových budov, no taktiež pre vertikálne konštrukcie v infraštruktúre a v energetike.

Výškové budovy: komunikačné jadrá, nadrozmerné stĺpy a steny fasád
Infraštruktúra: piliere, pylóny, veže, nádrže
Energetika: priehrady, veterné elektrárne, chladiace veže

Webový portál poskytuje účastníkom projektu transparentnosť o priebehu a efektivite výstavby. | Zdroj: Doka

zdroj:Reality trend 22.4.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne