Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Dopravný podnik vďaka eurofondom zmodernizuje svoje depá a údržbovú základňu MHD

12. 3. 2021  |  18:43

Projekt má zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre modernizáciu údržbovej základne v Depe Jurajov dvor a vo Vozovni Krasňany.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) vďaka eurofondom zmodernizuje svoje depá a údržbovú základňu mestskej hromadnej dopravy (MHD). V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová.

DPB sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie, vďaka ktorému zmodernizuje depá električiek a trolejbusov v Trnávke a Krasňanoch,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že súčasťou projektu bude aj kompletná modernizácia priestorov na opravu vozidiel.

Projekt bude realizovaný aj vďaka podpore Ministerstva dopravy a výstavby SR prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ doplnila.

FONDY EÚ

Projekt má zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre modernizáciu údržbovej základne v depe Jurajov dvor v Trnávke a vo Vozovni Krasňany.

Nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov Európskej únie bude tvoriť 95 percent z celkových nákladov projektu.

Schválená výška NFP na projekčné práce v rámci modernizácie údržbovej základne v depe Jurajov dvor je 2 697 448,98 eura, pre Vozovňu Krasňany je schválená výška NFP 1 686 886,48 eur.

MODERNIZÁCIA ZÁKLADNE

V našich dielňach opravujeme ročne stovky vozidiel MHD. Technické vybavenie a aj samotné priestory sú však už zastarané. Po modernizácii údržbovej základne vieme zásadne skvalitniť úroveň opráv a tiež poskytneme oveľa lepšie podmienky našim kolegom pri práci,“ uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.

V rámci zákazky nakúpia aj nové technológie na servis a údržbu vozidiel MHD a zrealizujú príslušné stavebné úpravy v areáli. Nové priestory budú energeticky menej náročné.

KVALITNEJŠIE TECHNICKÉ ZÁZEMIE

Napríklad v depe Jurajov dvor nám nové električky parkujú priamo pod holým nebom. Chceme, aby bola ich životnosť čo najdlhšia a predišli sme zbytočným poruchám, preto vybudujeme aj nové kryté zázemie na parkovanie vozidiel,“ vysvetlil Rybanský.

Projekt je kľúčový o to viac, že do roku 2023 plánuje DPB nakúpiť desiatky ďalších nových električiek a trolejbusov, pre ktoré chce zabezpečiť kvalitnejšie technické zázemie.

Okrem samotných priestorov zrekonštruujú aj napájací systém v celom areáli. „Opravy sa budú týkať napríklad meniarní, napájacích káblov a trolejového vedenia. Zbúrané budú rôzne nepoužívané a desiatky rokov staré objekty, pričom na ich mieste vzniknú nové priestory, ktoré sú potrebné na vykonávanie údržby,“ uzavrela hovorkyňa DPB.

zdroj:Bratislava deň 12.3.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne