Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Eset požiadal o zbúranie budov vojenskej nemocnice. Sú v nevyhovujúcom stave

14. 5. 2021  |  18:41

Spoločnosť Eset pokračuje v prípravách výstavby globálneho vedecko-výskumného centra Eset Campus v areáli bývalej vojenskej Nemocnice sv. Michala v Bratislave.

Na posúdenie vplyvov na životné prostredie už totiž predložil projekt zbúrania objektov niekdajšieho zdravotníckeho zariadenia.

Dôvodom je nevyhovujúci stavebno-technický stav opustených budov a inžinierskych sietí.Článok pokračuje pod video reklamou

Nevhodné na ďalšie využitie

Bývalá nemocnica bola v prevádzke do roku 2015.

„Existujúce stavebné objekty nie sú po technickej stránke vhodné na ďalšie využitie areálu pre nové investičné zámery investora. Stav objektov odráža ich vek aj skutočnosť, že niektoré neboli využívané ešte počas prevádzky nemocnice," konštatuje Eset.

Objekty postupne chátrali vplyvom poveternostných podmienok a rozkrádania, čo vyústilo do potreby ich bezodkladnej asanácie.

Odstránené budú všetky pozemné objekty, spevnené plochy, ale aj areálové lavičky a svietidlá, či reklamné panely a drobné stavby nachádzajúce sa v areáli v podobe unimobuniek, či plechových skladov. Celkovo pôjde o 23 objektov.

Výskumné centrum od roku 2026

Eset odkúpil celý areál v roku 2017 po verejnej súťaži. Jeho ambíciou je vybudovanie špičkového výskumno - vývojového centra v oblasti informačných technológií a IT bezpečnosti.

V rámci projektu sa má prehĺbiť integrácia vysokých škôl s technologickými firmami, startupmi, či podnetným prostredím pre IT.

Popri zázemí pre inovácie a výskum má Campus poskytnúť aj ďalšie služby, mnohé z priestorov budú sprístupnené aj verejnosti. Odhadované náklady na výstavbu sú 100 miliónov eur a dokončenie celého projektu sa odhaduje na rok 2026.

 

zdroj:Reality trend 14.5.2021 

Späť na Stavebníctvo aktuálne