Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Eurovea 2 napreduje. Povolenie získala aj úprava okolia projektu

12. 7. 2019  |  07:12

TREND Reality v júni tohto roka informoval o tom, že projekt Eurovea 2 získal právoplatné územné rozhodnutie. Námietky, ktoré pripomienkovali projekt, totiž okresný úrad vyhlásil za neopodstatnené.

Ďalšie povolenie

Aktuálne pritom projekt získal ďalšie dôležité rozhodnutie, ktorého ho približuje k začiatku stavebných prác. Stavebný úrad v bratislavskom Starom Meste vydal územné rozhodnutie pre stavbu v okolí projektu.

Pozrite sa, ako má celý komplex vyzerať

„Predložený návrh rieši úpravu miestnych komunikácií Pribinova a Čulenova vrátane súvisiacich úprav a prekládok inžinierskych sietí a prípojok, ktoré sa navrhujú v súvislosti s pripravovanou výstavbou Polyfunkčného súboru stavieb Eurovea 2,“ píše sa v rozhodnutí, ktoré podpísala starostka Zuzana Aufrichtová.

Povolenie rieši napríklad vjazdy do podzemných garáží. Prvý by mal byť umiestnený na Pribinovej ulici pri SND a hneď trojica vjazdov je naplánovaná na Pribinovej ulici v časti medzi projektom Eurovea I a mostom Apollo.

Aj sadové úpravy

Povolenie tiež rieši rekonštrukciu a predĺženie komunikácie Pribinova v úseku po most Apollo, pešie komunikácie a cyklocestu. Rozhodnutie definuje aj komunikáciu medzi SND a pripravovaným polyfunkčným domom Triangel (nový názov už je Ganz House).

„Tento vjazd sa prebuduje na nový spoločný vjazd pre Eurovea I a Eurovea II v novej polohe. Komunikácia bude zjednosmernená, jeden pruh bude smerovať do zóny Pribinova a druhým bude napojený vjazd VI,“ píše sa v podkladoch.

Úprava čaká aj komunikácie Čulenova v úseku od Panorama City I a Pribinovu. V súčasnosti jednosmerná jednopruhová komunikácia s parkovacím pruhom bude upravená na dvojpruhovú jednosmernú komunikáciu s krátkym parkovacím pruhom.

V zóne pribudne aj nová zeleň. Na Čulenovej a Pribinovej ulici pri SND sa navrhujú zatrávnené plochy, na Pribinovej ulici v úseku Eurovea I a most Apollo majú pribudnúť zatrávnené plochy, extenzívna výsadba a výsadba stromov.

Novú promenádu na nábreží Dunaja, park a námestie zverila developerská spoločnosť J&T Real Estate slávnej španielskej architektke Beth Galí. Architektka má vytvoriť aj dizajn manuál pre celú zónu Pribinova.

Začiatok otázny

Ak sa nikto neodvolá, územné rozhodnutie vstúpi do platnosti a developer bude môcť pýtať stavebné povolenie. Aktuálne v projekte prebieha odstraňovanie environmentálnej záťaže.

„Kvôli vybudovaniu podzemných stien po obvode stavebnej jamy sa bude realizovať v prvej fáze výkop do hĺbky päť metrov. Z tejto úrovne sa bude budovať ochranná stena stavebnej jamy a potom sa výkop prehĺbi do finálnej hĺbky 15 metrov,“ vysvetľoval ešte v marci tohto roka developer. Termín začiatku stavebných prác je nateraz otázny.

Dominantou projektu Eurovea 2 má byť mrakodrap Eurovea Tower – 168-metrový vežový bytový dom so 47 nadzemnými podlažiami s posledným ustúpením pre techniku. V objekte bude 210 bytov – 108 dvojizbových, 54 trojizbových, 27 štvorizbových a 21 päť- a viacizbových. Okrem toho tu bude 62 ateliérov a 117 apartmánov.

Byty budú v mrakodrape na 18. – 46. podlaží, ateliéry budú na 5. – 35. podlaží a apartmány medzi 5. – 17. podlažím. Na 1. – 4. podlaží budú vstupné priestory a prevádzky občianskej vybavenosti. Developer ako príklady možného využitia týchto priestorov v EIA dokumentácii uvádzal wellness či banketovú miestnosť. V dvoch podzemných podlažiach bude prevládať parkovanie s kapacitou 550 miest.

eurovea-city-congress zdroj:Reality trend 12.7.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne