Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Jedinečná multišportová LBG aréna dostala zelenú

3. 12. 2018  |  07:00

Budovanie LBG arény, za ktorou stojí bývalý slovenský hokejový reprezentant Ľubo Višňovský, v najbližšom termíne môže začať. Odvolania účastníkov stavebného konania Okresný úrad Bratislava zamietol rozhodnutím, ktoré zároveň potvrdilo správnosť postupu stavebného úradu v Rači. Po 15 dňoch od jeho zverejnenia na úradnej tabuli OÚ nadobudne toto rozhodnutie právoplatnosť a je konečné.

„Je to výsledok poctivej práce celého nášho tímu a pre nás všetkých veľké zadosťučinenie. LBG aréna ešte čaká na stavebné povolenia na vodné a dopravné stavby, ktoré sú v kompetencii Okresného úradu Bratislava a mestskej časti Rača. Následne začneme s prípravou územia na realizáciu stavby,“ povedal jeden z konateľov spoločnosti LBG aréna

ihrisko1 

ihrisko2

Späť na Stavebníctvo aktuálne