Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Jurigovo námestie bude mať nový vzhľad, Karlova Ves hľadá architektov

18. 5. 2021  |  16:46

Víťazný návrh bude riešiť celkovú technickú opravu, výmenu povrchov či viac zelene.

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom Bratislava a mestskou časťou Karlova Ves vyhlásili architektonicko-krajinársku súťaž na rekonštrukciu verejných priestranstiev na Jurigovom námestí. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MIB Marcela Glevická.

Jurigovo námestie je uzlovým priestorom sídliskovej zástavby 20. storočia. Návrh, ktorý vzíde zo súťaže, môže predstavovať precedens pre kvalitné riešenie typológie pochôdznych terás,“ uviedla.

Návrh má reagovať na súčasné výzvy klimatických, spoločenských a demografických zmien.

PRÍSTUPNOSŤ A BEZPEČNOSŤ

Víťazný návrh súťaže bude riešiť celkovú technickú opravu, výmenu povrchov či viac zelene.

Rekonštrukcia má povzbudiť oživenie prázdnych prevádzok v parteri budov a vytvorením kultivovaného, fungujúceho a dobre prístupného verejného priestoru, zvýšiť pobytovú funkciu priestoru a poskytnúť miesto pre spoločenské susedské aktivity,“ vysvetlila Glevická.

V návrhu je potrebné vytvoriť prístupné a bezpečné prepojenia jednotlivých úrovní námestia slúžiace aj pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu, seniorov, mladé rodiny a deti.

Priestor má v súčasnosti mnoho bariér, ktoré znemožňujú plynulý pohyb pre rôzne skupiny obyvateľov. Mobiliár je v zlom stave a znižuje tak pravdepodobnosť, že ľudia námestie využijú,“ doplnila hovorkyňa.

NEPRÍTOMNOSŤ ZELENE

Zásadným problémom je aj neprítomnosť zelene a zlé hospodárenie so zrážkami. Návrh prinesie aj riešenie proti zatápaniu a zatekaniu či prípadnému premŕzaniu povrchov v zime, ktoré sú aktuálnymi problémami na viacerých miestach.

Súčasťou riešenia je aj nové osvetlenie, ktoré bude navrhnuté tak, aby bol priestor rovnomerne nasvietený a zároveň svetlo nezasahovalo do susediacich obytných budov,“ podotkla Glevická.

V rámci prípravy súťaže boli vypracované v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave stavebno-technický aj statický posudok.

Rovnako, aby bol zdokumentovaný aktuálny stav námestia, sa realizovali 3D scan a geodetické zameranie pre 3D model a digitálnu dokumentáciu,“ doplnila.

OPRAVY HAVARIJNÝCH STAVOV

Ešte pred vyhlásením súťaže robia na námestí opravy havarijných stavov, ako je odstránenie poškodenej dlažby, oprava povrchov, výmena dočasného zábradlia pri fontáne, rekonštrukcia odtokových žľabov a výmena kočíkových nájazdov na schodiskách, spolu s doplnením osvetlenia na zvýšenie bezpečnosti.

Okrem komplexnej úpravy súťaž prinesie aj návrh nového umeleckého diela, ktoré by malo byť vhodne umiestnené a zároveň nápadité,“ podotkla Glevická.

Výsledky dvojkolovej anonymnej súťaže budú známe koncom tohto roka. „Návrh samotnej rekonštrukcie počíta s jej časovým a priestorovým etapizovaním, keďže ide o komplexnú opravu a investíciu,“ uzavrela.

DLHODOBO SLABÁ ÚDRŽBA

Jurigovo námestie je priestor tvorený pochôdznymi terasami na sídlisku zo 60. rokov minulého storočia. Samotné námestie vznikalo v etapách od 70. rokov.

Pôvodne bolo námestie plánované ako jedno z dvoch ťažiskových uzlov celého sídliska s obytnými domami, do svahu zapustenými objektmi s občianskou vybavenosťou, verejným priestorom a fontánou. Celková plocha riešeného územia je 13 500 metrov štvorcových.

Námestie je pešou lávkou prepojené na druhú stranu Karloveskej ulice, kde je zastúpená občianska vybavenosť s poliklinikou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, poštou, pobočkou banky a predajňou bicyklov.

Dlhodobo slabá údržba a starostlivosť sa odrazili na súčasnom zlom stave, pričom zásadnou revitalizáciou námestie neprešlo od svojej výstavby.

zdroj:Bratislavadeň.sk  18.5.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne