Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Karlova Ves začala s rekonštrukciou ihriska na Adámiho ulici. „Kompletná rekonštrukcia najväčšieho detského ihriska v Karlovej Vsi sa začala. Ihrisko je uzatvorené a momentálne tam prebiehajú búracie

8. 9. 2021  |  16:59

Nové ihrisko s hracími prvkami aj pre hendikepované deti by mohlo byť hotové od polovice novembra.

Karlova Ves začala s rekonštrukciou ihriska na Adámiho ulici. „Kompletná rekonštrukcia najväčšieho detského ihriska v Karlovej Vsi sa začala. Ihrisko je uzatvorené a momentálne tam prebiehajú búracie a výkopové práce,“ informuje mestská časť na sociálnej sieti.

Po ich skončení začne ihrisko počas októbra získavať novú tvár.

Adamiho ihrisko rekonstrukcia 4.jpg
Foto: www.facebook.com

Ak pôjdu práce podľa harmonogramu a nenastanú nepredvídané okolnosti, nové ihrisko s hracími prvkami aj pre hendikepované deti by mohli karloveské deti opäť využívať od polovice novembra,“ dodala Karlova Ves.

Búracie a výkopové práce

Búracie a výkopové práce a odvoz zeminy na skládku by mali trvať približne tri týždne. „V tomto období je potrebné počítať aj so zvýšenou prašnosťou,“ upozorňuje mestská časť.

Koncom septembra by mali nasledovať betonárske práce na obrubníkoch a základoch pre hracie prvky, pieskovisko a ďalšie hracie zóny nového ihriska či jeho mobiliár.

Povrch z EPDM materiálu

Približne v polovici októbra začnú s kladením špeciálneho povrchu z EPDM materiálu, úpravou okolia, vysiatím trávnika a mulčovaním chodníka, maľovaním a ďalšími dokončovacími prácami.

Adamiho ihrisko rekonstrukcia 3.jpg
Foto: www.facebook.com

Pred odovzdaním ihriska do užívania bude potrebné vykonať záťažové testy.

Počas prác je celý priestor ohradený a je zakázaný vstup do priestoru ihriska, aby sa predišlo prípadnému úrazu,“ dodáva Karlova Ves.

Nespĺňajú bezpečnostné požiadavky

V rámci revitalizácie detského ihriska odstránia staré hracie prvky, ktoré nespĺňajú súčasné bezpečnostné požiadavky alebo sú v zlom technickom stave.

Adamiho ihrisko rekonstrukcia 2.jpg
Foto: www.facebook.com

Centrálna herná zóna bude tvorená balančnými prvkami, pružinovými a preklápacími hojdačkami, inkluzívnym kolotočom, hernou vežou so šmýkačkami a interaktívnymi panelmi pre deti na invalidnom vozíku.

Novú hojdaciu zónu bude tvoriť sústava hojdačiek pre mladšie aj staršie deti a inkluzívna hojdačka pre deti s epilepsiou. Nové para workout ihrisko bude prispôsobené aj pre ľudí na invalidnom vozíku.

Adamiho ihrisko rekonstrukcia 1.jpg

zdroj:Bratislava deň.sk 8.9.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne