Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Klingerka a pokračovanie príbehu

6. 12. 2018  |  07:11

Projekt s názvom Klingerka má vyrásť na území vymedzenom ulicami Prístavná, Súkennícka, Valchárska a Plátennícka. Zaujímavé je porovnanie minulého stavu s dnešným zámerom. Pôvodná robotnícka kolónia postavená pre zamestnancov Klingerovej textilnej továrne pozostávala z 3-podlažných bytových a rodinných domov. Naopak, v súčasnosti plánovaná výstavba má držať líniu neďaleko sústredených výškových budov, Panorama Towers, či súboru SKY PARK, ktoré už výrazne utvárajú charakter zóny.

Novostavba sa stane súčasťou rozrastajúceho sa centra Bratislavy, kedysi predmestie nadobúda ráz veľkomestskej zóny a ašpiruje na pozíciu ďalšieho jadra mesta. Určite aj z tohto dôvodu mnohých zaujíma aktuálny postup stavebných prác. Podľa vyjadrenia developera sa značný časový úsek vyhradil dekontaminácií a čisteniu staveniska. Po odstránení zeminy momentálne prebieha fáza čistenia, vrtmi odčerpávaná znečistená voda sa následne upravuje. Ide o dlhodobý proces sledovaný odborným geologickým dohľadom. Predpokladaná dĺžka výstavby je 34 mesiacov.

Klingerka sa skladá z 35 poschodovej rezidenčnej časti a nižšej 11 poschodovej administratívnej budovy. Obe prepája parkovací dom s 580-timi parkovacími miestami, 100 ďalších sa umiestni na teréne. Výškový objekt má byť v čase realizácie najvyššou rezidenčnou stavbou opatrenou energetickým certifikátom A1, pričom do dnešnej doby sa predalo už viac ako 75 % bytov. Okolo súboru vznikne veľký verejný park, ktorý ponúkne množstvo aktivít s cieľom zabezpečiť atraktívne prostredie pre bežný život rezidentov. Priestor budú môcť využívať aj ostatní, zámerom je, aby slúžil hlavne obyvateľom bývalej Klingerovej kolónie, ktorej pozostatky sa ešte stále nachádzajú v štvrti rodinných domov na sever

Zaujímavým počinom s pozitívnym dopadom tiež pre Klingerku je plán developera vybudovať centrálny električkový okruh prepájajúci petržalskú a ružinovskú radiálu. V prípade úspešnej realizácie by nový funkčný úsek električkovej trate mohol motivovať k častejšiemu používaniu tohto prostriedku a zefektívniť dopravu. Nažívanie novostavby so susedstvom závisí samozrejme aj od ďalších zámerov v lokalite. Dôležitým pre výsledný dojem a mieru vplyvu na vzťahy v oblasti bude aj budúcnosť pozemku po chemickej továrni Gumon na západ od dnešného staveniska Klingerky. od staveniska.

Park a stvárnenie vonkajších plôch má zjemniť kontrast medzi nízkou zástavbou a bytovou vežou. Obchodné prevádzky v parteri, detské ihriská, športoviská, fitness zóna, či miesta pre piknik prispejú k pestrosti ponúkaných aktivít. Tá predstavuje kľúčový prvok podnecujúci komunikáciu medzi ľuďmi a vedie k vytváraniu vzťahov k miestu, opäť dôležitých najmä pre značne anonymné mestské prostredie v dynamickej polohe s výškovo koncipovanou zástavbou.

klingerovka1 

klingerovka1 Zdroj: Novostavby.sk

Späť na Stavebníctvo aktuálne