Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Martinský vrch sa mení, práce na Kreatívnom centre Nitra pokračujú

27. 7. 2022  |  15:26

Kompletná rekonštrukcia a vznik nového Kreatívneho centra Nitra na Martinskom vrchu je v pláne na konci roka 2023.

Momentálne pokračujú búracie práce v štyroch budovách na Martinskom vrchu. Ide o súčasť komplexnej rekonštrukcie, výsledkom ktorej bude Kreatívne centrum Nitra.

Na všetkých budovách tiež pracujú na realizácii vencov a výplne otvorov. Počas leta by sa mali tieto štyri budovy dočkať aj nových krovov a konštrukčných prvkov. Ich úlohou bude prepojenie budov a vytvorenie dvoch átrií.

Prepojením budov vzniknú dva bloky – vzácny priestor pre rodiny a priestor pre členov Kreatívne centrum Nitra. Informuje o tom mesto na svojej stránke.

Rekonštrukcia by mala byť kompletná na konci roka 2023. Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a mestom Nitra.

zdroj:realitytrend.sk 27.7.2022 





Späť na Stavebníctvo aktuálne