Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Mesto Nitra plánuje obnoviť pamiatkovo hodnotné budovy

2. 2. 2021  |  20:34

Mesto potrebuje obsadiť pozíciu riaditeľa kreatívneho centra v bývalých kasárňach pod Zoborom a v kine Palace.

Vďaka viac ako 15,5 miliónom eur z EÚ plánuje mesto obnoviť pamiatkovo hodnotné budovy. Mesto tak získa moderné kreatívne centrum, preto potrebuje človeka zodpovedného za jeho celkové riadenie a strategický rozvoj. Zverejnilo preto aj inzerát na portáli Profesia.

Hľadá sa teda zodpovedná a skúsená osoba s minimálne II. stupňom vysokoškolského vzdelania a s aspoň 5 ročnou praxou na vedúcich postoch v organizácii pôsobiacej v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Mal by mať skúsenosti so spoluprácou s podnikateľskými subjektami kultúrneho a kreatívneho priemyslu, so spoluprácou s univerzitami, a umelecké zameranie. Záujemca má byť riadiaci typ a komunikatívny.

Riaditeľ bude teda zodpovedný za celkové riadenie a strategický rozvoj kreatívneho centra a bude zabezpečovať jeho chod a fungovanie. Má v náplni práce aj vytvárať spolupráce a nové partnerstvá s organizáciami v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Jeho propagáciu a prezentovanie na verejnosti, tak isto aj zabezpečovanie pomoci s výberom investorov, biznis anjelov alebo obchodných partnerov pre klientov kreatívneho centra.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 21. februára 2021. Do tohto dňa majú uchádzači možnosť odovzdávať svoje žiadosti v zapečatenej obálke. Ponúkaný plat je minimálne 2 150 eur s tým, že ide o základnú zložku, ktorá sa môže v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača meniť.

zdroj:Bratislava deň 2.2.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne