Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Mesto predstavilo budúcu podobu Živého námestia, predpokladaný rozpočet je 20 mil. eur

10. 4. 2021  |  14:02

Magistrát Bratislavy predstavil budúcu podobu Živého námestia, ktoré má vzniknúť spojením Námestia SNP, Námestie Nežnej revolúcie a Kamenného námestia.

Medzinárodnú architektonickú súťaž vyhlásilo hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) formou súťažného dialógu a prvé miesto vyhral nemecký ateliér Loidl a štúdio BPT ako konzultanti na dopravu,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo na tlačovej konferencii.

Zive namestie obnova verejny priestor 4.jpg

Odhadovaný rozpočet na túto rekonštrukciu je 20 mil. eur, pričom viac ako štvrtinu bude tvoriť podzemná garáž na Kamennom námestí a súčasťou projektu je aj výmena a rekonštrukcia električkových koľají,“ doplnil Vallo s tým, že ukončenie výstavby nového námestia odhaduje na roky 2024 – 2025.

OBNOVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Ako ďalej uviedol primátor, ide o jeden z hlavných projektov mesta v rámci obnovy verejných priestranstiev, na príprave ktorého pracovali dva roky.

Zive namestie obnova verejny priestor 3.jpg

Návrh ponúka kvalitnejší priestor na stretávanie sa ľudí, rieši komplexnú a komplikovanú dopravnú situáciu a pristupuje správne aj k mnohým klimatickým nárokom,“ skonštatoval Vallo.

VIAC ZELENE

Na novom námestí bude o tisíc metrov štvorcových viac zelene ako na pôvodnom, odstránia zbytočné bariéry a vrátia sem kamennú dlažbu, ktorá patrí do tejto časti mesta, pričom všetky zmeny budú vychádzať z Manuálu verejných priestorov MIB.

Zásadné zmeny nastanú aj v doprave, ktorá bude na budúcom námestí výrazne obmedzená.

Zive namestie obnova verejny priestor 2.jpg

Doprava v hornej časti SNP bude prísnejšie regulovaná a nebude už možné prejsť medzi Štúrovou ulicou a priestorom pred terajším Priorom,“ vysvetlil Vallo.

ROZŠÍRENIE A OBNOVA MHD

Na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne presunúť aj trolejbusová doprava, električkové koľaje budú zrekonštruované.

Zive namestie obnova verejny priestor 1.jpg
Foto: www.facebook.com

V tomto verejnom priestore stlmíme tranzitnú dopravu prerušením priameho prejazdu individuálnych vozidiel medzi Špitálskou a Štúrovou ulicou. Nová organizácia dopravy, samozrejme, naďalej zabezpečí individuálnu dostupnosť dopravou pre rezidentov a návštevníkov,“ vysvetlili zástupcovia magistrátu.

V poslednej fáze obnovy Živého námestia pribudne podzemná garáž na Kamennom námestí s 500 parkovacími miestami, ktorá bude vo vlastníctve mesta.

Je pre nás dôležité mať parkovacie miesta v tejto oblasti a riešiť problémy s parkovaním návštevníkov aj rezidentov,“ uzavrel Vallo.

zdroj:Bratislavadeň.sk 10.4.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne