Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Ministerstvo životného prostredia súhlasí s vybudovaním križovatky na diaľnici D2 – Bratislava Čunovo

7. 9. 2019  |  16:38

Cieľom vybudovania križovatky je zlepšenie podmienok pre tranzitnú dopravu, zlepšenie dostupnosti do Čunova a okolia, ako aj zvýšenie plynulosti, rýchlosti a bezpečnosti cestnej premávky. Informujme o tom MŽP vo svojom stanovisku.

Napojenie na existujúcu cestu

Vybudovanie križovatky a diaľničného privádzača odsúhlasilo ministerstvo pod podmienkou, že zhotoviteľ Národná diaľničná spoločnosť postaví stavbu podľa tretieho takzvaného zeleného variantu zo štyroch predložených. Tento variant navrhuje úplnú prstencovú križovatku s mimoúrovňovým prevedením jedného smeru, ktorú má tvoriť okružná križovatka s vonkajším priemerom 100 metrov, dvoma mostnými objektmi a piatimi ramenami.

Križovatku plánujú postaviť v 78 kilometri diaľnice D2 a okrem iného má križovatka slúžiť aj na odklon dopravy na cestu I/2 a priľahlú cestnú sieť v prípade dopravnej výluky alebo v prípade havarijných situácií na diaľnici D2. Diaľničný privádzač nasmerujú k existujúcej križovatke cesty I/2 a bývalej ceste III. triedy a bude križovať aj železničnú trať Rajka – Rusovce – Bratislava. Privádzač sa má ďalej plynulo napojiť na existujúcu cestu v smere na vodné dielo Gabčíkovo.

Predpokladaný termín začatia výstavby je december 2025 a ukončenie stavebných prác a začiatok prevádzky odhadujú na december 2027.

 

dialnicay 

zdroj:Bradtislavadeň 7.9.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne