Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Na Záhorí chcú postaviť unikátnu ekologickú stavbu. Sídliť v nej bude škola

  |  12:27

Základná škola v Plaveckom Štvrtku už bol takom havarijnom technickom stave, že školu museli zatvoriť. Žiaci sa od septembra 2021 učili v náhradných kontajnerových priestoroch.

Obec sa rozhodla postaviť novú školu, bude však neobyčajná. Nová škola bude zelená, digitálna a komfortná pre fyzické i psychické zdravie učiteľov a žiakov.

Možno ju nazvať i priekopnícky projektom či svetovým unikátom. Bude sa uchádzať o podporu z plánu obnovy.

Vznikne výnimočná SMART škola

O návrh tohto zaujímavého objektu sa postaral architekt Michal Diviš a statik Martin Pribila. Škola je navrhnutá v intenciách konceptu SMART škôl, teda zelená, digitálna, partnerská, inkluzívna, aktívna, otvorená, a kladúca dôraz na fyzické a psychické zdravie a celoživotné vzdelávanie.

Kľúčový je a dôraz na kompletný zdravý pobyt žiaka a učiteľa, ktorým dopomôže svetlo, teplo, čerstvý vzduch a akustika. Zaujímavosťou je pobytová strešná zelená záhrada s možnosťou edukácie a funkčného prepojenia s dotknutými učebňami, ktorá by sa mala nachádzať na druhom podlaží.

Monike sa páči, ako je koncept projektu smerovaný. "Technike ekologickej stavby nerozumiem, ale z toho čo už som počula viem, že táto stavba má deti učiť novinky do budúcnosti, že takto možno budú žiť aj ďalšie generácie," povedala.

Ján je hrdý, že takúto stavbu nemajú ani okolité štáty. "Viete si to predstaviť, že v Plaveckom Štvrtku bude takéto niečo výnimočné? Je to bomba," povedal.

Zdroj:reality trend 10.8.2022 

Späť na Stavebníctvo aktuálne