Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

NDS už spustí verejné obstarávanie na križovatku D1/D4, informoval minister dopravy

3. 9. 2021  |  22:09

Termín dokončenia bude podľa Andreja Doležala závisieť od budúceho zhotoviteľa, rýchlosť dostavby bude totiž jedným z kritérií súťaže.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) už dnes 3. septembra spustí verejné obstarávanie na dobudovanie križovatky diaľnice D1/D4 na východnom okraji Bratislavy, pri Vajnoroch.

Informoval o tom minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že termín dokončenia bude závisieť od budúceho zhotoviteľa. „Rýchlosť dostavby bude totiž jedným z kritérií súťaže,“ uviedol minister na sociálnej sieti.

RUŠNO OKOLO DOSTAVBY

Zároveň priznal, že bolo okolo toho v posledné dni veľmi rušno. „Z pohľadu ministerstva dopravy je táto téma uzavretá, keďže peniaze na tento účel už boli z Ministerstva financií SR uvoľnené, a to považujeme za najpodstatnejšie,“ poznamenal Doležal.

O obstarávaní a dostavbe križovatky D1/D4 plánuje hovoriť v piatok aj v živom prenose na sociálnej sieti.

Pán minister, čo ste robili na ministerstve doteraz? Konkrétne 1 rok a 5 mesiacov,“ spýtal sa jeden z diskutujúcich pod príspevkom ministra.

PENIAZE NA DOSTAVBU

Ministerstvo financií v utorok 31. augusta informovalo, že už uvoľnilo peniaze na dostavbu križovatky D1/D4.

Žiadosť o rozpočtové opatrenie na uvoľnenie prostriedkov v súvislosti s dostavbou križovatky podal rezort dopravy až v utorok po rokovaní vlády. Táto žiadosť bola bezodkladne posúdená, schválená a finančné prostriedky uvoľnené.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal podľa rezortu financií v médiách opakovane zverejňoval klamlivé informácie, ktoré vyvolávali dojem, že výstavba križovatky D1/D4 je oneskorená pre kroky ministerstva financií.

PODCENILI PRÍPRAVU

Ministerstvo dopravy podľa rezortu financií evidentne podcenilo formálnu a odbornú prípravu, ktorú si vyžaduje takýto projekt.

Ministerstvo dopravy totiž v marci zaslalo žiadosť o rozpočtové opatrenie, ktorá nespĺňala ani len základné zákonné podmienky na uvoľnenie prostriedkov. Ministerstvo dopravy bolo o chybnej žiadosti bezodkladne informované. Napriek tomu v priebehu piatich mesiacov ministerstvo dopravy novú žiadosť nedoručilo,“ uviedol rezort financií.

Rezort financií podotkol, že realizácia projektu, ako aj podanie žiadosti o uvoľnenie prostriedkov, bolo aj je plne v rukách ministerstva dopravy.

Predstavitelia ministerstva dopravy by si mali uvedomiť svoju zodpovednosť za daný projekt a svoje zlyhania by nemali pripisovať iným rezortom,“ uviedlo ministerstvo financií.

UŽ MOHLO BYŤ VYHLÁSENÉ

Rezort financií tiež upozornil, že verejné obstarávanie už mohlo ministerstvo dopravy vyhlásiť pred niekoľkými mesiacmi.

V zmysle zákona totiž nie je podmienkou na vyhlásenie verejného obstarávania hodnotenie investície ministerstvom financií, ale zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti, ktoré bolo čisto v rukách NDS.

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na ministerstve financií pripomenul, že zákon vyžaduje povinnosť vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti pre investície nad 40 mil. eur.

Už v júni 2020 upozornil ministerstvo dopravy a NDS na nutnosť urýchlene zverejniť štúdiu, NDS štúdiu zverejnila až v apríli 2021. ÚHP v prípade križovatky D1/D4 zverejnil hodnotenie v zákonnej lehote v máji 2021.

zdroj:Bratislava deň.sk3.9.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne