Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Neďaleko Nitry vyrastie ďalšia výrobná hala, má priniesť nové pracovné príležitosti

  |  16:01

Obsah sa pripravuje...





Späť na Stavebníctvo aktuálne